Nej till social dumpning till sjöss

01.11.18 | Nyhet
Ruth Mari Grung taler fra Stortingets talerstol under Nordisk råds sesjon 2018
Fotograf
Johannes Jansson
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta för vidareutveckling och upprätthållande av goda arbetsvillkor för sjöfolk i Norden.

Det var den socialdemokratiska gruppen som lade fram medlemsförslaget som ett enhälligt utskott står bakom.

Utgångspunkten för den socialdemokratiska gruppens oro är ett förslag från ett utskott tillsatt av regeringen i Norge. Utskottet föreslår att rederiet Colour Line får möjlighet att registrera sig i det norska internationella fartygsregistret NIS. Det skulle innebära att rederiet kan anställa utländskt sjöfolk med lägre lön än vad norska anställda får. 700 norska sjöfarare riskerar då att förlora sina jobb. Ruth Mari Grung från Norge lade fram medlemsförslaget för den socialdemokratiska gruppen. 

– I de nordiska länderna har goda arbetsvillkor och social trygghet varit avgörande för vår konkurrenskraft. Lika viktigt är gemensamma spelregler och rättvis konkurrens på lika villkor. Det gäller även sjöfarten och rederierna. Mobilitet är positivt men får inte missbrukas för att rederierna ska kunna anställa sjöfolk från länder med lägre lön och dåliga arbetsvillkor, och som också har visat sig vara en utmaning att kontrollera, sa Grung när hon lade fram förslaget.

Mobilitet är positivt men får inte missbrukas för att rederierna ska kunna anställa sjöfolk från länder med lägre lön och dåliga arbetsvillkor.

Ruth Mari Grung, den socialdemokratiska gruppen

Konsekvenser i Norden

Det danska rederiet DFDS varnar att även de kan överväga att flagga ut sina fartyg om Colour Line ges möjlighet att flagga ut till NIS. Till norska medier har ledningen på DFDS påpekat att en utflaggning för Colour Line kommer att ge en konkurrensfördel som DFDS bara kan bemöta genom att gå samma väg. Därmed kan flera tusen nordiska sjöfarare riskera att förlora sina jobb. Även det norska rederiet Fjord Line har framhållit att en utflaggning kommer att påverka deras konkurrenssituation.

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta aktivt för att motarbeta förslag som leder till social dumpning inom sjöfarten och hjälpa regelverket som skyddar den nordiska modellen för löne- och arbetsvillkor.

Nordiska rådets beslut

Fel ände att börja i

Gemensamma spelregler är viktiga om vi ska ha en likvärdig konkurrens och goda förutsättningar, sa Cecilie Tenfjord-Toftby från Sverige och företrädare för den konservativa gruppen i sitt inlägg. Dock menar de konservativa att förslaget börjar i fel ände. De saknar en tydlig och gemensam definition av vad social dumpning egentligen är.

– Vi tycker att förslaget i grunden är bra, men att man börjar i fel ände. Om man ska ha gemensamma spelregler och en bra konkurrenssituation mellan de nordiska länderna måste spelreglerna bygga på gemensamma definitioner, sa Tenfjord-Toftby från talarstolen under debatten.

Om man ska ha gemensamma spelregler och en bra konkurrenssituation mellan de nordiska länderna måste spelreglerna bygga på gemensamma definitioner.

Cecilie Tenfjord-Toftby, den konservativa gruppen

Den konservativa gruppen avstod från att rösta när förslaget lades fram för omröstning. Därmed antogs förslaget med 52 röster för och 14 nedlagda röster.  Ingen röstade emot förslaget.