Nordiske beskæftigelsesministre: "En retfærdig grøn omstilling er afgørende for, at Norden kan realisere visionsmålene"

30.11.23 | Nyhed
Arbetslivsministrar på möte i Reykjavik
Photographer
Björn Lindahl/norden.org

Carsten Sander, kontorchef, beskæftigelsesministeriet, Danmark, Ellen Bakken statssekretær, Norge, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, social- og arbejdsmarkedsminister, Island, Johan Pehrson, arbejdsmarkeds- og integrationsminister, Sverige, Karen Ellemann, generalsekretær, Nordisk Ministerråd, Arto Satonen, arbejdsminister, Finland.

Ingen skal efterlades på perronen, når Norden gennemfører den grønne omstilling. Det var hovedbudskabet på de nordiske beskæftigelsesministres møde i Reykjavik den 30. november. I forbindelse med mødet blev der også afholdt en nordisk trepartsdialog med en retfærdig grøn omstilling som tema.

– Vi har i dag diskuteret prioriteringer for, hvordan arbejdslivet i Norden kan bidrage til, at vi realiserer vores vision for 2030 om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region. En retfærdig grøn omstilling er en meget vigtig komponent i dette arbejde, siger Islands social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som var vært for mødet.

Historisk trepartsmøde

Den 1. december mødtes repræsentanter for regeringerne samt lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne fra alle de nordiske lande i Reykjavik for at diskutere, hvordan man bedst kan sikre, at den grønne omstilling bliver gennemført på en retfærdig måde. En ny rapport fra Nordisk Ministerråds institution, Nordregio, udgjorde grundlaget for diskussionen.

– Det er perfekt timing at mødes til en trepartskonference netop nu, fordi den grønne omstilling allerede er i gang – klimaforandringerne foregår lige nu, og de venter ikke på nogen, konstaterer Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Mobilitet over grænserne

Klimaforandringerne kræver, at alle dele af samfundet bidrager til en mere bæredygtig fremtid, og det gælder også for arbejdslivet. Spørgsmålet om mobilitet er en vigtig komponent i forhold til Nordens evne til at gennemføre omstillingen.

– Ved dagens møde blev der nævnt en ny rapport fra Grænsehindringsrådet, som fremhævede, at forenklede skatteregler vil gøre det lettere for både borgere og virksomheder i Norden at bevæge sig og arbejde i de nordiske lande. På den måde kan vi få et mere integreret arbejdsmarked, som også giver en større økonomisk gevinst. Det er spændende, siger Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Behov for omstrukturering

Digitalisering, kunstig intelligens og ny teknologi vil medføre store forandringer og kræver omstrukturering og nye kompetencer både for den enkelte arbejdstager og virksomhederne. Også de kollektive rammer med et aftalebaseret arbejdsmarked, som er en af grundpillerne i den nordiske velfærdsmodel, skal følge med tiden.

Nordens aldrende befolkning stiller også nye krav til mængden af arbejdskraft, og samtidig betyder den geopolitiske situation, at nye trusler er opstået. I dette samfundsklima bør de nordiske lande sikre, at så mange arbejdstagere som muligt har et godt arbejdsmiljø, og at der er fokus på ligestilling, konstaterer ministrene.