Finlands formandskab 2021

Finlands formandskabsprogram tager udgangspunkt i visionen for det nordiske samarbejde, som siger, at Norden skal blive verdens mest integrerede og bæredygtige region. Programmet for 2021 trækker retningslinjerne op for et aktivt samarbejde med henblik på at skabe et grønnere, mere konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.