Finlands formannskap 2021

Finlands formannskapsprogram tar utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet, som sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Programmet for 2021 trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden.