Indhold

30.10.18 | Nyhed

De nordiske mulighetenes tid er nå

Nordisk ministerråds arbeid er modernisert og effektivisert betraktelig de siste fem årene. Reformene som er gjennomført, har ført til at samarbeidet i dag berører områder som er politisk mer relevante i de nordiske landene enn tidligere, og dermed er til større nytte både for regjering...

25.09.18 | Nyhed

På FN’s generalforsamling: Nordisk fødevarepolitik skal få bugt med livsstilssygdomme

Tiden er inde til integrerede politiske løsninger, der bruger sunde og bæredygtige fødevaresystemer som effektive værktøjer til forebyggelse af livsstilssygdomme. Sådan lød budskabet fra regeringerne i Norge, Sverige, Finland og Indonesien samt EAT Foundation, WHO og mange flere, da de ...

18.08.18 | Information

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer er et initiativ, som er søsat af statsministrene i verdens mest integrerede region. Norden fremmer bæredygtighed og arbejdet med at nå FN's bæredygtighedsmål ved at dele viden inden for tre områder: Nordic Green, den nordiske kønse...