Indhold

02.12.18 | Nyhed

Verden har fået smag for nordisk fødevarepolitik

Den international interesse for, hvordan viden om borgerdrevet politik kan fungere som katalysator for en forandring af fødevaresystemer, er steget markant det seneste år. Både statslige institutioner i blandt andet Costa Rica, Indien og Skotland samt indflydelsesrige organisationer som...

30.10.18 | Nyhed

De nordiske mulighetenes tid er nå

Nordisk ministerråds arbeid er modernisert og effektivisert betraktelig de siste fem årene. Reformene som er gjennomført, har ført til at samarbeidet i dag berører områder som er politisk mer relevante i de nordiske landene enn tidligere, og dermed er til større nytte både for regjering...

14.12.18 | Information

Om den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet

To af de vigtigste globale udfordringer er at skabe ligestilling mellem kønnene og at sikre anstændigt arbejde til alle. For at opnå dette er vi nødt til at samarbejde og dele viden og erfaringer på lokalt, regionalt og globalt plan.