BAT for mindre biogasanlæg i Norden

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Rapporten præsenterer teknikker, der kan betragtes som bedste tilgængelige teknikker (BAT) for mindre biogasanlæg i de nordiske lande og er tænkt som inspiration for branchen og for myndigheder.  Rapporten beskriver industriens størrelse og karakteristika samt de lovgivningsmæssige rammer i de nordiske lande. Yderligere beskrives den potentielle miljøpåvirkning fra forskellige typer biogasanlæg og udnyttelse af afgasset biomasse og energi.De anlæg, der indgår i projektet, har en tilladt behandlingskapacitet, der er større end 30 tons om dagen og mindre end 100 tons råmateriale om dagen.Rapporten behandler 10 BAT-kandidater. Blandt disse er placeringen af ​​biogasanlæg i planlægningsfasen, udvælgelse af egnede råmaterialer til samudrådning, håndtering af luftemissioner og biogassens kvalitet. Afslutningsvis behandles forsknings- og udviklingsområder i biogassektoren.
Publikationsnummer
2020:523