Digitalisering og højere uddannelse i Norden

Information

Publish date
Abstract
Anvendelsen af digitale læringsmetoder på de højere uddannelsesinstitutioner er øget væsentligt i de seneste årtier og er blevet både intensiveret og mere relevant under COVID-19-pandemien. Institutionerne griber det dog forskelligt an. I rapporten kortlægges de nordiske landes strategier for digital læring samt de nordiske uddannelsesinstitutioners erfaringer og forventninger. Desuden gennemgås en række pædagogiske metoder og erfaringer, og der bliver set på uddannelsespolitiske perspektiver og udfordringer. Gennem rapporten trækkes gode eksempler frem. Rapporten viser, at der i Norden er iværksat mange forskellige tiltag i forhold til at anvende digital læring, at der er en række fordele for både samfund og institutioner ved at benytte digital læring, og at behovet fortsat er stigende. Institutionerne efterspørger også derfor mere videndeling på området.
Publication number
2020:525