Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Denne rapport, udført af Kirketerp, Buus og Bak for KreaNord i 2011, ønsker at bidrage til, at studerende på de kunstneriske uddannelser i Norden styrkes i deres forudsætninger for at kunne omsætte deres kreative og kunstneriske kompetencer til et bæredygtigt arbejdsliv. Rapporten er rettet mod besluttende myndigheder, uddannelsesansvarlige og undervisere og kan styrke både interesse og viden, samt motivere handling. Rapporten giver definitioner indenfor entreprenørskab, metoder, cases, samt en model, som beskriver handlingsmål og tilrettelæggelse i entreprenørskabsundervisning.Genudgivet i 2015 i forbindelse med afviklingen af KreaNord, Nordisk Ministerråds initiativ om kulturelle og kreative erhverv (2008–2015).
Publikationsnummer
2015:555