Dagsorden

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Nordisk topmøde

14:15 - 16:15

2.1.
Topmøde mellem Nordisk Råds medlemmer og de nordiske statsministre om temaet: Hvordan kan den nordiske samfundsmodel udvikle og bidrage til bæredygtig omstilling?

  • Debatten handler blandt andet om, hvordan folke- og ungdomsbevægelser samt politiske partier kan leve op til de stigende krav om grøn omstilling.

16:15 - 16:30

3.
Nordisk Ministerråds program 2020

16:15 - 16:30

3.1.
Danmarks statsministers præsentation af formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2020

16:30 - 17:30

4.
Første debat om nye medlemsforslag

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Samarbejdsministrenes forslag og redegørelser

5.1.
Samarbejdsministrenes redegørelse om 2019, mundtlig

5.2.
Samarbejdsministrenes præsentation af Ny vision og strategiske prioriteringer for Nordisk ministerråd

5.7.
Afstemning punkt 5

11:30 - 12:00

7.
Internationalt samarbejde

7.1.
Indlæg fra internationale gæster

14:00 - 15:15

8.
Udenrigsministrenes redegørelse

8.1.
Udenrigsministrenes redegørelse 2019, mundtlig

15:15 - 15:30

9.
Samfundssikkerhed

9.1.
Præsidieforslag om Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed

9.2.
Afstemning punkt 9

15:30 - 16:00

10.
Forsvarsministrenes redegørelse

10.1.
Forsvarsministrenes redegørelse 2019, mundtlig

16:00 - 17:00

11.
Ministerrådsredegørelser

11.5.
Afstemning punkt 11

17:00 - 17:45

12.
Kultur

12.4.
Afstemning punkt 12

17:45 - 18:30

13.
Velfærd

13.4.
Afstemning punkt 13

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Førstedebat om nye medlemsforslag

09:30 - 10:30

15.
Aktualitetsdebat om klima

15.1.
Indlæg fra Michael Tjernström

15.2.
Aktualitetsdebat om klima

10:30 - 11:30

16.
Holdbart Norden

16.5.
Afstemning punkt 16

12:30 - 14:00

17.
Vækst og udvikling

17.7.
Afstemning punkt 17

14:00 - 14:30

18.
Nordisk Råds interne anliggender og beretninger

18.2.
Præsidieforslag om ændringer af Forretningsordenens paragraffer 44, 65, og 83

18.3.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2019

18.7.
Nordisk Råds årsberetning 2018

18.8.
Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2019

18.9.
Afstemning punkt 18

14:30 - 14:45

19.
Valg 2020

19.1.
Valg af Nordisk Råds præsident og vicepræsident

19.2.
Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt kontrolkomité

19.3.
Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komitéer

19.4.
Valg til Nordisk Investeringsbanks kontrolkomite

19.5.
Afstemning punkt 19

14:45 - 14:55

20.
Nordisk Råds program 2020

20.1.
Den nyvalgte præsident fra Island præsenterer præsidentskabsprogrammet for 2020

14:55 - 15:00

21.
Sessionens afslutning

21.1.
Fastsættelse af tid og sted for næste session

15.10.19 | Nyhed

Klimaet er på dagsordenen, når nordiske parlamentarikere og statsministre mødes til topmøde

Nordiske parlamentarikere, statsministre og en række andre ministre mødes på Nordisk Råds session i Stockholm den 29.-31. oktober. Øverst på dagsordenen står klima og bæredygtighed, men der er også stort fokus på sikkerhed. Michael Tjernström, som er en af Sveriges mest respekterede kli...

07.10.19 | Nyhed

De unge har indflydelse på det nordiske samarbejde

De nordiske ungdomspolitikeres stemme bliver hørt, og den spiller en væsentlig rolle i det nordiske samarbejde. Det mener Barbara Gaardlykke Apol, præsident for Ungdommens Nordiske Råd, som ser frem til Nordisk Råds kommende session og roser valget af klima som sessionstema.

14.10.19 | Information

Praktiska upplysninger om Nordiska rådets session 2019

Här hittar du praktiska upplysninger inför Nordiska rådets session i Stockholm.