128. Pyry Niemi (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
128
Person
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Date

Fru president! Tack för redogörelsen av mobilitet och gränshinder! Det är glädjande att se att arbetet ständigt går framåt och att ambitionsnivån ständigt ökar. Att ministerrådet nu har tagit fram en handlingsplan för ökad mobilitet och antagit en vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030 är alldeles utmärkt. Det kan vi stödja till fullo.

Men jag har några reflektioner kring uppriktigheten i dessa mål och visioner. År 2010 arrangerade Nordiska ministerrådet en nordisk juristkonferens med jurister från sex olika departement per nordiskt land. Dessa jurister påstod sig aldrig ha hört sina egna ministrar hemma på det egna departementet säga att nordiskt samarbete är viktigt eller prioriterat. Inte heller visste dessa jurister vilka kollegor på eget departement som jobbade med dessa nordiska frågor, det vill säga ämbetsmannakommittéerna. Det kan möjligen vara ett tecken på att vikten av det nordiska samarbetet endast existerar i ett slags isolerad bubbla men lyser med sin frånvaro i den nationella vardagen. Kan det vara så?

Förra året antog Nordiska rådet en rekommendation till de nordiska ländernas regeringar där regeringarna ombads beskriva hur man arbetar med att befrämja mobiliteten och motverka nordiska gränshinder inom ramen för de ordinarie nationella förvaltningarna. Av svaren att döma tänker man inte i nordiska banor till vardags utan mest bara i sammanhang där man möts på nordisk nivå, såsom här. Så länge nordiska frågor inte blir en del av den nationella vardagen i respektive regeringskansli kommer sannolikt Norden aldrig att bli världens mest integrerade region.

Ministerrådet har lovat att man ska ordna en transportkonferens under hösten 2019. Så har inte blivit fallet. Vi undrar nu också i utskottet för tillväxt och utveckling: När kommer denna transportkonferens mellan transportministrarna att bli av? Vi är naturligtvis väldigt glada och tacksamma för det arbete ni gör nu, och det har tagits många steg inte minst när det gäller gränshinderarbetet. Men fortfarande kvarstår frågorna. Vi önskar kunna få någorlunda vettiga och rimliga svar tillbaka till vårt utskott.