174. Joakim Strand (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
174
Person
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Fru president, värderade nordiska vänner! Rapporten uttrycker en oro för att arbetstagarrollen för framtiden fragmenteras ner till minijobb och korta påhopp i internationella produktionslinjer och värdekedjor. Rapporten identifierar även andra hot, såsom kompetensgap hos nyanlända personer, snabbt skiftande kompetenskrav. Jag tar frågan här direkt eftersom tiden är begränsad. Jag vill fråga ministern på vilka sätt nordiska länder kan främja den institutionella innovation som rapporten identifierar såsom nödvändig för morgondagens arbetsmarknad. De nordiska länderna har varit kända som konkurrenskraftiga, solidariska, deltagande och trygga, allt på samma gång. Men när det gäller framtidens arbetsmarknad kanske detta inte alltid går som på räls, så jag hoppas att ministern har möjlighet att svara på denna fråga. Hur kan vi på allvar främja den institutionella innovation som rapporten identifierar?