177. Eva Nordmark (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
177
Person
Talerrolle
Sveriges arbejdsmarkedsminister
Dato

Fru president! Tack så mycket för viktiga frågeställningar!

Frågan om livslångt lärande kommer att vara en avgörande fråga för Nordens konkurrenskraft i framtiden. Med tanke på arbetslivet och hur strukturomvandlingen sker behöver vi säkerställa att människor, brett på våra arbetsmarknader, får den påfyllnad av kompetens som de behöver, också för att våra arbetsgivare och företag ska kunna rekrytera rätt kompetens för de nya jobb som växer fram.

Jag tror att digitaliseringens möjligheter är väldigt stora också för glesbygden, och jag tar med mig dessa synpunkter in i det fortsatta arbetet.

Tiden är knapp, men jag vill också säga att när det gäller de institutionella förutsättningarna är det viktigt att se att en unik möjlighet som vi har i de nordiska länderna är det starka samarbetet mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Ingen annanstans i världen är arbetsgivare och arbetstagare så välorganiserade som i de nordiska länderna. Här handlar det om att skapa förutsättningar också för parterna att ta ett stort ansvar när vi utvecklar framtidens arbetsliv tillsammans. Det gäller både det politiska ansvarstagandet och parternas viktiga roll.