189. (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
189
External speaker
Richard Campeau
Speaker role
Member of the National Assembly of Québec
Date

Mesdames et messieurs, bonjour! Ladies and gentlemen, good morning!

I am very happy to attend the 71st Nordic Council, which provides a unique opportunity to work on shared issues with the Nordic countries. It is also a pleasure to be back in Sweden.

I would like to introduce you to what the National Assembly of Quebec does in the field of cooperation. Since 1996 we have sought to contribute to the enhancement of the capacities of parliaments and legislators at an international level. In fact, we have established partnerships with the World Bank, the United Nations Development Programme and the Canadian Parliamentary Centre.

We are working mainly in the Francophone area, especially in Africa. Here are some examples of that: We do training of parliamentary officials from Francophone countries. Since 2015, 18 civil servants from 17 Francophone countries have participated. We also have leadership workshops for women parliamentarians, and since 2017 we have gathered 53 participants from 22 Francophone parliaments. Cooperation is also done with parliaments mainly in African countries and Haiti – we have signed cooperation agreements with Morocco, Burkina Faso, Senegal and Haiti – and we provide our expertise on demand to parliaments that wish to know more about our parliamentary process.

As mentioned yesterday, for the importance of democracy it is important to make sure that younger generations get involved within democratic process. Many initiatives have been developed for education for democracy, such as parliamentary simulation at school level, the training onsite on democratic process for schools. There is a new internet site on democracy that can be used by various young people, depending on their interest. It could be interesting to know what other Nordic countries currently do in that field.

Thank you very much for your attention. Merci beaucoup.

 

Skandinavisk oversættelse:

Mesdames et messieurs, bonjour! Mina damer och herrar, god morgon!

Det är med stor glädje jag deltar i Nordiska rådets 71:a session, som erbjuder ett unikt tillfälle att diskutera gemensamma frågor med de nordiska länderna. Det är också ett nöje att vara tillbaka i Sverige.

Jag ska berätta för er vad nationalförsamlingen i Quebec gör på samarbetets område. Sedan 1996 har vi strävat efter att utöka parlamentens och lagstiftarnas kompetens på internationell nivå. Vi har upprättat partnerskap med Världsbanken, Förenta nationernas utvecklingsprogram och det parlamentariska centret i Kanada.

Vi arbetar främst i fransktalande områden, särskilt i Afrika. Här är några exempel: Vi utbildar tjänstemän från parlament i franskspråkiga länder. Sedan 2015 har 18 tjänstemän från 17 franskspråkiga länder deltagit. Vi har också ledarskapsseminarier för kvinnliga parlamentsledamöter, och sedan 2017 har vi haft 53 deltagare från 22 franskspråkiga parlament. Vi samarbetar också med parlament huvudsakligen i afrikanska länder och Haiti – vi har undertecknat samarbetsavtal med Marocko, Burkina Faso, Senegal och Haiti – och delar med oss av vår sakkunskap till parlament som vill veta mer om vår parlamentariska process.

Precis som det konstaterades igår är det viktigt för demokratin att se till att de yngre generationerna engagerar sig i den demokratiska processen. Det har gjorts många initiativ för utbildning i demokrati, till exempel simulering av parlament på skolnivån, utbildning om den demokratiska processen på ort och ställe i skolorna. Det finns en ny webbplats om demokrati som kan användas av ungdomar beroende på deras intressen. Det kunde vara intressant att veta vad de nordiska länderna gör på området för närvarande.

Stort tack för er uppmärksamhet! Merci beaucoup.