200. Pekka Haavisto (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
200
Speaker role
Finlands udenrigsminister
Date

Fru president! Mina damer och herrar! Det är mycket viktigt att vi gör en Stoltenberg 2-rapport, men jag ska ta upp ett annat område som har stor geopolitisk och strategisk betydelse för oss här i Norden, och nu menar jag Afrika. Det ömsesidiga beroendet, både i politiskt och ekonomiskt hänseende, mellan Europa och Afrika är redan en realitet. Finlands nya regering har beslutat att öka samarbetet med de afrikanska länderna. Vi kommer att utarbeta en övergripande Afrikastrategi som grundar sig på Agenda 2030. Vi vill bredda vår politiska och ekonomiska relation med de afrikanska länderna. Vi önskar att strategin gör Finlands Afrikapolitik mer konsekvent när det gäller vårt samarbete på det politiska planet, inom bistånd och inom den ekonomiska sektorn.

Under det gångna året har vi fått erfara två betydande medborgarrörelser på Afrikas kontinent, i Algeriet och i Sudan, där man lyckats fälla presidenter som regerat i årtionden. I de båda fallen har unga män och kvinnor stått i främsta ledet och krävt demokrati och ett slut på det korrumperade politiska systemet. I Sudan föll Bashirs 30-åriga regim, och med hjälp av Afrikanska Unionens och Etiopiens gemensamma medling har sudaneserna lyckats komma överens om en treårig övergångsperiod. Nu när man kommit överens om övergångsperioden kommer de största utmaningarna att utgöras av ansträngningarna att förbättra Sudans kritiska ekonomiska läge och att förankra övergångsperioden hos de beväpnade grupperna i Sudan. Det är mycket viktigt att också vi här i Norden stöder den fredsprocessen.