212. Michael Tetzschner (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
212
Speaker role
Den konservativa gruppens talesperson
Date

Vi ser tendenser til at store demokratiske land beveger seg vekk fra multilaterale institusjoner og dermed også den internasjonale rettsorden. Da oppsøker de samtidig et selskap av land med autoritært styresett hvorav noen av dem har reintrodusert maktbruk for å hevde nasjonale interesser. Manglende evne til å finne politiske løsninger gir spillerom for dem som ønsker å splitte vårt europeiske og nordiske fellesskap. Ofte er det de samme krefter som ønsker å forstyrre demokratiske valg, undergrave uavhengige domstoler og tøyle ytringsfriheten.

Vår visjon om at Norden skal være den mest integrerte region, er ikke helt i samsvar med realitetene. Da tenker jeg på hvor ulikt våre land har innrettet seg når det gjelder Europas politiske samarbeidsprosjekt, selv om intet land står utenfor det indre markedet. Likeledes skaper de ulike tilknytningsformer til NATO usikkerhet om hvilke garantier som virkelig vil gjelde den dagen det skulle bli bruk for dem.

Den konservative gruppe erkjenner våre lands forskjellige historiske utgangspunkter, men et nordisk forsvarssamarbeid uten en europeisk og en atlantisk forankring blir både sårbart og mangelfullt. Vi ønsker derfor å arbeide for at Norden kan integreres gjennom en sterkest mulig tilknytning til Europas forpliktende samarbeid samtidig som vi bygger på en bekreftelse og styrking av NATO-samarbeidet.

Vesten står overfor dype splittelsestendenser som kommer innenfra. Etablerte demokratier som USA og Storbritannia gjennomgår forfatningskriser. Jeg er ikke i tvil om at systemene har en motstandskraft som kommer til å overleve de politikertyper som for en kort til er på arenaen. Men samtidig er dette en påminnelse til oss i Norden om følgende: at vi ikke lenger kan ta de åpne samfunn som gitt. Demokrati og rettsstat må vedlikeholdes, og det arbeidet må gjøres hjemme før vi retter moralske krav til andre.