213. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
213
Talerrolle
Præsidiets talsperson
Dato

Fru president! Presidiet föreslår att Nordiska rådet inte vidar ytterligare åtgärder med anledning av medlemsförslaget om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott. Debatten om ett EU-utskott har vi också haft tidigare. På 90-talet försökte Nordiska rådet i all hast ändra sin struktur för att möta det nya läget efter kalla kriget. Resultatet var en geografisk utskottsstruktur med Norden-, närområdes- och Europautskott. Strukturen varade i endast fyra år, från 1997 till 2001. Denna utskottsstruktur ses i dag som allmänt misslyckad. Det vore ett misstag att inte lära oss av våra tidigare misstag. Utöver detta har Nordiska rådet nu också ett Brysselkontor, och EU-frågor har integrerats i Nordiska rådets utskottsarbete, bland annat när det gäller miljö-, hälso- och digitaliseringspolitik. Ett EU-utskott torde därmed inte vara önskvärt i nuläget.

Presidiet uppfattar utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor som ytterst viktiga. Presidiet delar denna uppfattning med de nordiska ländernas medborgare, som anser att försvars- och säkerhetspolitik hör till de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Uttryckligen bör därför dessa frågor behandlas i presidiet, Nordiska rådets högsta beslutande organ. Blå framtid har lämnat in ett yrkande till presidiets betänkande. Jag vill understryka att presidiet var enigt, både om att försvars- och EU-frågor är av stor vikt och om att ett EU- och försvarsutskott inte är ett ändamålsenligt sätt att behandla dessa frågor. Däremot anser vi att det är väsentligt att diskutera dessa frågor i större utsträckning, både i presidiet och i plenum.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka minister Bakke-Jensen för försvarsministrarnas redogörelse. Till sist vill jag också påminna om att ett till utskott i Nordiska rådet skulle medföra ökade kostnader, i synnerhet kostnader för tolkning.