214. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
214
Person
Speaker role
Nordisk frihets talesperson
Date

Fru president! Tack, utrikesministrarna, för er redogörelse!

Jag vill också tacka för det samrådsmöte som vi alldeles nyligen hade mellan presidiet och utrikesministrarna. Där dryftade vi ett antal högaktuella utrikesfrågor där vi kan se att vi inte bara uppnår målet världens mest intregrerade region utan också världens mest intregrerade samförstånd mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, vad det verkar. Det är glädjande att se.

Jag skulle däremot vilja rikta strålkastarljuset mot en fråga som vi inte hann behandla och som inte särskilt många här ännu hunnit behandla. Det handlar om EU och en förestående brexitprocess. Vi har ju en situation där Norden länge har varit ett tryggt och säkert hörn i världen. Men vi står nu inför ett hastigt förändrat och mer osäkert läge utifrån geopolitiska spänningar i vårt omedelbara närområde. Det är också en situation där EU mer och mer kännetecknas som en av världens mest ohållbara regioner i förhållande till just målet att Norden ska vara världens mest hållbara region. Det handlar om de spänningar som finns inbyggda.

Processen kring brexit går upp och ned. Det är ett tema som kan få den allra största betydelse för det framtida nordiska samarbetet och den nordiska relationen till både Storbritannien och andra tätt knutna nationer i samarbetet med oss. Vi kan också stå inför en ny recession eller finanskris inom kort, vad det verkar.

Därför vill jag rikta min fråga till någon av utrikesministrarna. Hur ser ni på den utsträckta hand som Theresa May i samband med förra årets session riktade till Nordiska rådet om att utveckla, fördjupa och förstärka Storbritanniens samverkan med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet på ett fördjupat plan efter en eventuell brexit?