217. Kimmo Kivelä (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
217
Person
Talerrolle
Uden partigruppetilknytning, talsperson for det nye forslag
Dato

Rouva puheenjohtaja! Täällä on monissa vastustavissa puheenvuoroissa viitattu ikivanhaan foinikialaiseen keksintöön eli rahaan. Sanotaan, että kustannukset nousisivat. On kuitenkin muistettava, että Pohjoismaiden neuvostolla on jo nykyisinkin kansainvälisten asioiden neuvonantaja sekä EU-asioiden neuvonantaja palkattuna. Nämä neuvonantajat voisivat toimia tämän uuden valiokunnan sihteereinä.

Skandinavisk oversættelse:

Fru ordförande! Många som motsatt sig förslaget har hänvisat till en urgammal fenicisk uppfinning, pengar. Det sägs att utgifterna skulle öka. Vi måste dock komma ihåg att Nordiska rådet redan nu har en rådgivare i internationella frågor och en rådgivare i EU-frågor. Dessa rådgivare kunde vara sekreterare för detta nya utskott.