229. Ann Linde (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
229
Person
Speaker role
Sveriges udenrigsminister
Date

Vice president! Jag vill kommentera några av de saker som parlamentarikerna har tagit upp.

Den första är frågan om företag som inte följer hållbarhet och etiska regler. Jag tycker att detta är en oerhört viktig fråga, och vi i den svenska regeringen håller nu på och uppdaterar mänskliga rättigheter och företagande till hållbart företagande. Där följer vi en stor diskussion som vi har haft med frivilligorganisationer och till och med Statskontoret. Det är oerhört viktigt att företag som är ute i världen följer fackliga regler, miljöregler och etiska regler. Där tycker jag att vi som politiker ska vara väldigt tuffa. Jag vill försäkra att detta är mycket viktigt.

Till Daniel Riazat, när det gäller nordöstra Syrien och Turkiet: Om man säger att det är lätt att fördöma Turkiets militära offensiv och lätt att stoppa vapenexporten har man naturligtvis aldrig suttit i ett rum med 28 utrikesministrar, för då skulle man veta att det verkligen inte är lätt. Det tog flera dagar innan vi över huvud taget kunde få en gemensam resolution. Det var en otroligt tuff diskussion, och det var därför också Pekka och Jeppe reagerade som jag gjorde när det gäller att slänga ur sig att det skulle vara lätt. Det var väldigt svårt, men vi lyckades till slut, och jag är väldigt stolt över att det. Gemensamt för de nordiska länderna var att vi var stenhårda i argumentationen för att vi måste fördöma Turkiets militära offensiv i nordöstra Syrien.

Det var samma sak med vapenexporten. Det var oerhört svårt att få med även Natoländer, men vi fick det till slut. Vi har väldigt hårda skrivningar i den gemensamma resolutionen.

Sedan vill jag kort säga att både Hans Wallmark och Martin Kolberg har så viktiga frågor att de nästan inte går att ta upp på två minuter. Vi ska ha en diskussion om Kina i det svenska parlamentet, och det är viktigt att vi diskuterar detta nordiskt. När det gäller att USA bryter sig loss från multilateralismen är det något av det riktigt stora som händer här. De gör det på alla områden och kan nu faktiskt få Världshälsoorganisationen att inte längre fungera från och med december därför att de mäler sig ur. Det är samma sak i Arktiska rådet, i OECD och i de olika multilaterala organisationerna. Vi behöver en strategi för detta.