23. Wille Rydman (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
23
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Tack president, värderade talmän, statsministrar, övriga ministrar och ledamöter. Kära vänner.

Norden har under de senaste åren blivit mer och mer relevant. Historien slutade inte med kalla kriget, och den europeiska integrationen har inte gått framåt på det sätt som de mest optimistiska ännu för tio år sedan antog. Däremot möts vi av större osäkerhet än någonsin sedan 1990-talet, och många tendenser ser väldigt oroväckande ut. Vi ser stormakter som är mindre intresserade av internationell rätt och spelregler än förr. Vi ser aggressiva diktaturer attackera sina mindre grannländer. Den världsordning som byggdes upp efter kalla kriget är i rörelse, och ingen vet vad detta leder till.

För tio år sedan trodde många att den europeiska integrationen i hög grad kommer att ersätta det nordiska samarbetet. Så har det inte blivit. Däremot ser vi ett stort och viktigt land lämna EU, och de övriga EU-länderna har stora intressekonflikter i många avgörande frågor. I en sådan osäker värld har Norden och det nordiska samarbetet igen blivit en balanserande faktor. Många politiker har funnit Nordens betydelse på nytt, och både bilateralt och multilateralt samarbetar de nordiska länderna kanske tätare än någonsin.

I synnerhet Sverige har alltid varit en viktig förebild för Finland. Det har varit många områden där Finland under decennier har kunnat lära sig av Sverige, och det kan vi fortfarande göra. Här i Sverige ser vi en regering ledd av Socialdemokraterna som sänker skatter i stället för att höja dem. I Sverige vet man att det lönar sig att satsa på konkurrenskraft och att arbete alltid måste vara lönsamt. Här i Sverige ser vi också ett centerparti som använder sin politiska kraft för att tvinga Socialdemokraterna att föra den ansvarsfulla borgerliga politik som jag just beskrev. Därför skulle jag gärna vilja höra från Sveriges statsminister Stefan Löfven: Hur kan Finland och de finska socialdemokraterna på något sätt lära sig av Sveriges lärdom? Och kommer ni i Sverige att fortsätta denna ansvarsfulla borgerliga linje genom att sänka skatter och offentliga kostnader?