288. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
288
Speaker role
Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens talesperson
Date

Först vill jag tacka ministern för redogörelsen.

Utskottet för tillväxt och utveckling har följt arbetet med digitalisering och e-id noga under en längre tid. Vi är positiva till det som görs, men bortsett från allt positivt som digitaliseringen och automatiseringen innebär vill jag passa på att peka på några av de risker och farhågor som finns.

En första fråga är sårbarhet. Jag tänker på driftsäkerhet, sårbarhet för angrepp men även sårbarhet i relation till ägarskap när det gäller nät och till andra politiska beroenden. Exempelvis kommer presidiet att börja arbeta med frågan om utbyggnaden av 5G-nätet kopplat till säkerhetspolitiska aspekter. Vem eller vilka ska få äga och driva 5G-näten i Norden? Kommer vi att tänka på detta när vi till exempel upphandlar nya 5G-tjänster?

Ibland hör man även farhågor kopplat till eventuella negativa hälsoeffekter i utbyggnaden av 5G-nätet på grund av förhöjda strålningsrisker. Är detta något som har diskuterats? Är det ens möjligt att det existerar hälsorisker? Har detta undersökts?

Vi vet alla hur lamslagna olika samhällsfunktioner kan bli om nätet ligger tillfälligt nere. Vi har grupper i vårt samhälle som inte använder internet eller datorer, även om denna grupp ständigt krymper. Hur länge kommer det att finnas parallella backupsystem som gör att samhällets driftsäkerhet består även om olika digitala tjänster inte fungerar?

Avslutningsvis har jag en fråga. I dag saknas mycket gränsöverskridande statistik i Norden. En av orsakerna till detta är att länderna inte vill dela med sig av sina nationella data på grund av har olika länder har olika grad av öppenhet kring dessa data. Hur påverkar detta det nordiska samarbetet kring digitalisering?