290. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
290
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppens talsperson
Date

Takk, president.

Digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens – alt dette er elementer i en viktig teknologisk revolusjon som er i gang, og som endrer både samfunns- og arbeidslivet på måter som vi nesten ikke ser rekkevidden av. Det vi vet, er at dette kommer til å stille sterke krav til kompetansebyggingen i Norden, både blant mennesker og også blant bedrifter. Disse drivkreftene kan bli vesentlige for bærekraftig vekst i Norden. En sammenhengende integrert digital region vil kunne tjene innbyggere og næringsliv, men det skjer ikke av seg selv. Vi må foreta et felles nordisk løft, et politisk løft, for å fjerne barrierer mot digitalisering i privat sektor og for å ta den fullt i bruk i offentlig sektor.

Det er allerede i dag forskjeller i digital kompetanse, som henger sammen med utdanningsnivå, som henger sammen med bedriftsstørrelse, og Norden består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. Disse forskjellene må jevnes ut. Sosialdemokratene i Norden er også opptatt av farer ved digitalisering, men litt andre typer ting enn det Nordisk grønt venstre snakket om i stad. Vi vil motarbeide Matteuseffekten, som består i at de som har, skal få. Det er avgjørende å sikre alle Nordens innbyggere og nordiske bedrifter lik tilgang til digital kompetanse og sikre at de har lik nytte av digitalisering, for det er et faremoment at de som typisk sorteres ut når den teknologiske endringen går, når man skal automatisere og robotisere, er mennesker i lavtlønnede yrker. Så det å sikre lik tilgang og lik nytte kommer til å være en forutsetning for den sosiale bærekraften vi skal ha i Norden.