326. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
326
Person
Talerrolle
Nordisk frihets talesperson
Dato

Herr president! God morgon, kära nordiska vänner! Vi firar i Sverige just nu 100 år av allmän och lika rösträtt. Det är ett märkesår för demokratin. Detta ringades in och markerades tidigt under denna session.

Vi har något starkt, viktigt och fundamentalt att slå vakt i att vi har våra demokratiska principer som fundament för våra nordiska länder, i mediala fri- och rättigheter, i yttrandefrihet, i tryckfrihet och över huvud taget i vår demokratiska ansats.

Jag välkomnar ett förslag som vill agera mot, markera mot och bekämpa extremism. Vi ser i Sverige att högt uppsatta ledande partikamrater i mitt eget parti har blivit hotade, hatade, förföljda och utsatta av den organiserade våldsbejakande högerextremismen. Under de senaste åren har vi samtidigt sett hur andra former av extremism är de mest allvarliga i våra nordiska länder. Islamismen har genom Islamiska statens lakejer, som har tagit sig in i våra nordiska länder, slagit ett grepp om och lamslagit flera av våra nordiska länder, inte minst Sverige, där Säkerhetspolisen bedömer den våldsbejakande islamismen som det mest hotande mot vår svenska demokrati.

Vi behöver ta ett helhetsgrepp om vänsterextremism, högerextrem, islamism och faktiskt också miljöterrorism, som drabbar många av våra lantbrukare, som har svårt att hålla djur därför att aktivister och miljöterrorister vill skada dem.

Vi välkomnar ett förslag som detta, men vi menar att det perspektiv som vi måste ha med oss måste vara att agera mot alla former av våldsbejakande antidemokratisk extremism, åt vilket håll den än riktas. Här finns förbättringspotential och ett fortsatt arbete att göra efter detta förslag.