341. Jan Lindholm (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
341
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Jag tycker inte att man ska försöka skämta bort en sådan här fråga, som jag tycker att Michael Tetzschner gör. I dag har åtminstone det norska parlamentet, det svenska parlamentet, det danska parlamentet och det finska parlamentet – jag vet inte hur det är med det isländska – en tjänsteman där nere som är anställd av respektive lands parlament för att försörja parlamenten med information. Det fungerar ganska dåligt. Personerna finns alltså redan där och finns redan på en lönelista.

Begreppet kontor är ju inte i form av ett skrivbord eller liknande, utan de här personerna finns inne i EU-parlamentet och i de nationella delegationernas lokaler. En samordning av de här resurserna skulle kanske kunna leda till just det som vi vill ha, tidig information. Det handlar inte om att ringa och fråga vad man ska tycka. Det handlar om att få informationen i god tid för att kunna ha en diskussion om var vi vill sätta ned foten.