343. Maria Stockhaus (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
343
Talerrolle
Den Konservative Gruppes talsperson
Dato

Herr president, nordiska vänner igen i ett annat ämne!

Våra länder i Norden är kända för sina välfärdsmodeller. Vi har skola, vi har äldreomsorg och vi har förskolor som är tillgängliga för alla och som håller erkänt hög kvalitet. Vi har i samtliga länder också en åldrande befolkning. Allt det här innebär stora utmaningar för oss att hantera. Vi vill ju alla värna kvaliteten och tillgången till våra välfärdstjänster, för det är något som uppskattas av våra invånare och som också lägger grunden för ett bra liv i våra länder. Men då behöver vi se till att vi använder de skattekronor som vi investerar i välfärdsverksamheter så klokt som möjligt och att vi får ut mesta möjliga av de pengar som vi satsar.

För att vi ska klara utmaningarna  och kunna erbjuda hög kvalitet inom välfärdsområdet framöver behöver vi lära av varandra och hitta var man kan skruva i effektiviteten så att man, utan att göra avkall på kvaliteten, kan få ut mer för varje skattekrona. Det här förslaget går exempelvis ut på att Nordiskt välfärdscenter skulle kunna få i uppdrag att ta fram nyckeltal inom olika välfärdsområden och att vi kan hitta goda exempel runt om i Norden och lära av varandra, så att vi kan värna den välfärdsmodell vi har och fortsätta erbjuda hög kvalitet inom välfärden i alla våra länder.