358. Britt Lundberg (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
358
Speaker role
Midtergruppen
Date

Värderade fru president! Vi hade ingen omröstning i presidiet utan det konstaterades att det nog fanns en majoritet för det som i dag förs fram som presidiets åsikt. Det kan vara värdefullt att veta.

Ni kommer alla ihåg när man slog fast vad ekologiskt jordbruk är och konstaterade att grönsaker som är odlade i växthus inte kan räknas som ekologiska. Det här är en typisk fråga där man inte har haft någon nordisk dimension, när man vet att grönsaker som odlas på våra breddgrader inte kan mogna, utom möjligen en kort tid mitt på sommaren, om man inte har dem i ett växthus. Det skulle alltså vara orimligt i förhållande till resten EU om en sådan regel hade införts.

Det gäller att visa för EU var det kan gå fel. Alla uppfattar ju och vill ha en koordinering men frågan är vem det är som ska göra det. Utskottsrådet för EU-frågor i en riksdag jobbar för sin riksdag och sitt utskott. Riksdagens tjänsteman i Bryssel jobbar för sin riksdag, för sitt land.

Vi vill alla ha koordinering av någon, men min fråga är: Vem är någon? Någon behöver tillsättas. Därför tycker jag att det är helt genialt att ta ett projekt som finns färdigt i budgeten för 2017 och testa det för att se om vi inte faktiskt skulle kunna få ett stort mervärde av att arbeta tillsammans, eller ha möjligheten att arbeta tillsammans. Det är ingenting överstatligt förstås, utan det handlar om att koordinera och visa på var det finns ärenden som är viktiga och som man sedan kan koordinera och förhoppningsvis gemensamt komma överens om att besluta i en lycklig riktning.