371. Rebecka Le Moine (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
371
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Fru president! Det har konstaterats att det finns behov av investeringar på ytterligare 170 miljarder per år endast i EU-området om vi ska ha en chans att nå målen för Parisavtalet. För att bevara naturen och säkra vår överlevnad måste vi därtill lägga kostnader för att bevara och restaurera ekosystemen.

En fungerande miljö är homo sapiens livsförsäkring. Att inte investera i klimatet eller naturen kommer att stå oss dyrt och antagligen kosta oss hela vår existens. Det är därför vi tycker att det är av största vikt att vi finansierar omställningen och kartlägger nyckelaktörer i detta. Det måste bli lätt att hitta rätt finansiärer, och det kräver att vi jobbar transparent och använder samma standarder och definitioner för gröna investeringar.

I Mittengruppen uppmanar vi det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet att genomföra den utlovade utredningen kring de nordiska miljö- och klimatfinansieringsbolagen alternativt att låta Nordiska ministerrådet slutföra detta utlovade projekt. En gemensam nordisk grön bank skulle kunna fylla samma funktioner som Nordiska investeringsbanken, Nordic Environmental Fund Cooperation och Nordic Development Fund enskilt gör i dag. Vi anser att de internt bör revidera hur de jobbar och bygger på varandras erfarenheter.

Fru president! Tiden är rätt för de nordiska regeringarna att göra gemensamma insatser för klimatinvesteringar både i form av mötesplatser och privata klimatinvesterare.