377. Ruth Mari Grung (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
377
Talerrolle
Utskottet för tillväxt och utvecklings talesperson
Dato

Å sikre verdens befolkning tilgang til proteinrik mat er en av våre største globale utfordringer. Levestandarden i verden skal bedres. Ifølge FN må matproduksjonen i verden økes med 70 prosent fram til 2050. Klimautfordringen betyr at mat må produseres mer bærekraftig. Fisk og sjømat gir en langt mer bærekraftig produksjon av proteinrik mat enn kjøttproduksjon.

Havet er viktig for alle de nordiske land, men det er ulike utfordringer og muligheter for oppdrett i sjø eller på land. Det er viktig å utnytte de lokale fortrinnene og forene bærekraft med konkurransekraft. FN har satt de overordnede målene. Målene må operasjonaliseres. Mange opplever avmakt, og vi som politikere må vise konkret hvordan vi kan lykkes med en omstilling mot en mer holdbar verden.

Professoren ga oss i dag nok en gang en god beskrivelse av alvoret og behovet for konkret handling. Klimaendringene merkes også i vår del av verden og spesielt i våre arktiske områder. Men vi har også kompetanse og ressurser til å ta det nødvendige lederskap. Visjonen må være at Norden blir globalt ledende på sunn og klimavennlig produksjon av sjømat. Utviklingen må skje på biologiens premisser.

Det er opprinnelig sosialdemokratiske forslag som nå er blitt bearbeidet og har fått en enstemmig tilslutning. Vi merket oss også at de nordiske klima- og miljøministre i går signerte en ny erklæring for å sikre bærekraftige nordiske hav, styrke nordisk havøkonomi og minimere virkningene av klimaendringene. Her har Nordisk råd vært i forkant, og vi venter derfor at ministerrådet vil følge opp de forslagene som vi nå tilrår:

  • sikre et nasjonalt lovverk som gir mer enhetlige rammebetingelser for havnæringene, med geografisk nedslagsfelt på tvers av grensene mellom de nordiske land
  • ta initiativ til felles forvaltning og miljøstandard for hele verdikjeden for en holdbar akvakulturnæring,
  • kartlegge muligheten for en felles havøkonomistrategi
  • samordne den nordiske innsatsen inn mot EU