385. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
385
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

Det ska vara enkelt att flytta runt i Norden, men då måste de hinder som finns arbetas bort. Här är det viktigt att branschorganisationernas krav inom yrkena kommer till för att lätt kunna se över vad som behöver kompletteras. Då kan folk planera utbildning och flytt inom Norden så att det sker så smidigt som möjligt.

Idealet vore att hitta enkla system för godkännande av utbildningar så att folk inte behöver utbildas om eller tvingas satsa på en annan bransch ofrivilligt och så att man automatiskt vet att man med sitt yrke kan söka som det eller det i Norge, Finland, Danmark och så vidare. Det är alltså ett väldigt välkommet förslag.

Att dra lärdom av Benelux och de baltiska ländernas system är också positivt. På så sätt får vi ett fungerande system snabbt och kan ta ett steg vidare. Tänk att söka till en utbildning och redan på förhand veta att man kan jobba överallt i Norden!

Valideringssystemen i de nordiska länderna måste bli bättre. Det finns redan tusentals människor som på grund av stelbenta valideringssystem inte kommer in på arbetsmarknaden.

Vem vet – i framtiden kan det här även gälla personer utanför Europa. Detta vore positivt för det kompetensförsörjningsunderskott som många företag i dag upplever att de har.

Hälsningar från en civilingenjörsstudent som bittert fick studera om när hon flyttade till Sverige