89. Angelika Bengtsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
89
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Date

Fru president! Förslaget från den socialdemokratiska gruppen är i grunden bra. Vi vet att hotet mot journalister och politiker ökar, och då bllir grävande journalistik allt viktigare. Men vi är rädda för att förhållandet mellan politiken och medierna eller universitetens innehåll förkortas och inte förlängs med det här förslaget, och det är inte det vi behöver i dagens läge. Vi hade önskat att en liknande målsättning och vision redan hade funnits på plats. Men det är upp till universiteten själva och även medierna att avgöra vilka samarbeten de ska ha. Det är inte vi politiker som ska avgöra det.

Globala aktörer tar intäkter från våra tidningar och andra medieaktörer, vilket även motionärerna nämner. Men hur man löser detta tror vi inte att den socialdemokratiska gruppen har svaret på. Det är väl det som är den tiotusenkronorsfråga som många söker svaret på. En mångfald av medieaktörer blir allt viktigare, inte minst i ett alltmer polariserat samhälle och debattklimat. Men låt journalister och mediehus själva sköta deras uppbyggnad och samarbeten. Jag tycker att det är en farlig väg att gå att politiker ska avgöra vad som är kvalitet och kvalitetsjournalistik.