Håkan Svenneling (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
359
Talerrolle
Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dato

Herr president! Detta medlemsförslag är framlagt av Nordiska rådets nya medlem Rasmus Nordqvist, också från det nya partiet Alternativet i Danmark. Rasmus hade tyvärr inte möjlighet att vara kvar här längre, varför jag nu ska berätta för er om detta medlemsförslag från den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet.

Vi ser hur tilltron till politiken minskar i alla nordiska länder. En del av länderna brottas med sjunkande valdeltagande. Vissa grupper deltar i betydligt mindre utsträckning än andra, och fler väljer att rösta på rasistiska partier med den politiska agendan att stänga in Norden och göra den till en ö långt bort på det stora världshavet.

Herr president! I denna tid behövs detta medlemsförslag. Att arbeta seriöst och målinriktat med demokratiutveckling och medborgardialog är avgörande för att hela tiden förbättra den demokratiska processen i samhället.

Genom att vi nordiska samhällen är bland de mest demokratiska i hela världen bör vi konstant också förbättra oss och stärka våra samhällens demokratiska strukturer och beslutsprocesser. Det kan vara på lokal, regional och nationell nivå och i det internationella samarbetet, så att vi tillsammans kan få en stark koppling mellan befolkningen och de som fattar beslut.

Därför vore det bra om de nordiska regeringarna gick samman och upprättade en praktiskt orienterad forskningsinstitution med mål att kartlägga, främja och understödja en utveckling av nya konkreta modeller för medborgardialog och demokratiutveckling. Därför vill vi att det inrättas ett nordiskt center för medborgardialog och demokratiutveckling.