Håkan Svenneling (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
94
Talerrolle
Nordisk Grøn Venstres talesperson
Dato

Herr talman! När makarna Merethe och Ylva Kleiven flyttade från Norge till Sunne i Sverige fick de en chock. De var inte längre föräldrar till sina egna barn. Treåriga Eivor och halvåret gamla Anker är båda födda genom assisterad befruktning i Norge. Då föräldrarna är ett lesbiskt par som i höstas bestämde sig för att flytta till Sunne har en lucka i lagstiftningen uppdagats eftersom svensk lag inte automatiskt godkänner assisterad befruktning gjord i utlandet. De blev folkbokförda som gifta med varandra men som ensamma vårdnadshavare till varsitt barn.

Nordisk grön vänster anser därför att samkönade pars relationer och familjebildning bör erkännas i alla nordiska länder och att en harmonisering av lagstiftningen gällande hbtqi-personer genomföras. Transpersoners rättigheter är ett annat område där de nordiska ländernas lagar skiljer sig från varandra. I Sverige tvångssteriliserades man fram till så sent som 2013, men i Finland är detta fortfarande ett krav för att genomgå könskorrigering. Detta inhumana krav måste omedelbart tas bort.

En annan fråga är den om vilket juridiskt kön man tillhör. I Norge och Danmark har man lagar som möjliggör korrigering av juridiskt kön med självidentifikation som utgångspunkt. Norska medborgare är enligt norsk lag berättigade att själva avgöra sin könstillhörighet. Alla över 16 år kan själva söka, medan barn och unga mellan 6 och 16 år kan ansöka tillsammans med sin vårdnadshavare. I Danmark och Finland måste man ha fyllt 18 år. Nordisk grön vänster anser att alla nordiska länder bör ha en lagstiftning som baserar sig på mänskliga rättigheter och att alla medborgare behandlas lika inför lagen oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet.