Katri Kulmuni (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
380
Person
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Työmarkkinakysymykset ovat tietenkin sellaisia, joihin myös aikaisemmin on puheenvuoroissa puututtu, ja paljon on puhuttu pohjoismaisista yhteisistä työmarkkinoista. Askelia oikeaan suuntaan on tietenkin otettukin. Meidän pitäisi aina ajatella myös Pohjoismaita yhdessä, ei ainoastaan vain kansallista näkövinkkeliä, mihin monesti kyllä pääkaupungeissa sorrutaan. Tulisi nähdä myös ne rajat ylittävät mahdollisuudet, koska on arkipäivää, että ihmiset liikkuvat valtakunnan rajojen yli.

Mutta valitettavan paljon on olemassa esteitä vaikkapa koulutuksen tunnustamisessa. Tutkintojen tunnustamisen prosessit ovat erilaisia eri maissa. On tietenkin hyvä, että meillä on lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia eri ammattikunnille, mutta voisivatko ne kuitenkin olla hieman samankaltaisia eri maissa? – Siitä olisi epäilemättä apua meille yhteisten pohjoismaisten työmarkkinoiden aikaansaamiselle.

Vaikka työmarkkinakysymykset ovat yleensä tietenkin ennen kaikkea kansallisia, niin olisi kuitenkin syytä varmasti myös siellä tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja saada työmarkkinaosapuolia käymään myös pohjoismaista keskustelua siitä, mitä vastaavat toimijat voivat tehdä myös rajan yli. Näihin kaikkiin – koulutukseen liittyviin tarkistuksiin ja tutkintojen helpottamiseen liittyviin tarkistuksiin ja siihen, että työmarkkinaosapuolet kävisivät keskusteluja –

me tällä esityksellä toivomme tukea ja tietenkin sitä, että se saisi sitten tuulta myös kansallisesti.

Skandinavisk oversættelse

Arbetsmarknadsfrågorna har givetvis tagits upp också i tidigare anföranden, och det har talats mycket om den samnordiska arbetsmarknaden. Det har naturligtvis också tagits steg i rätt riktning. Vi borde alltid tänka på de nordiska länderna som en helhet, inte bara ur ett nationellt perspektiv, vilket man nog ofta gör sig skyldig till i huvudstäderna. Vi borde också se möjligheterna till samarbete över gränserna eftersom människor dagligen rör sig över statsgränserna.

Men det finns beklagligt många hinder till exempel i fråga om att erkänna examen. Processen för att erkänna examina varierar mellan olika länder. Det är givetvis bra att vi har lagstadgade behörighetskrav för olika yrkeskårer, men kunde de möjligen vara mer likartade i de olika länderna? Det skulle utan tvivel hjälpa oss att skapa en samnordisk arbetsmarknad. 

Även om arbetsmarknadsfrågor vanligen främst är nationella så finns det säkert också skäl att samarbeta internationellt och förmå parterna på arbetsmarknaden att föra en nordisk dialog om hur aktörer i de olika länderna kunde samarbeta över gränserna. Vi hoppas att med detta förslag få stöd för alla dessa – för kontrollerna av utbildning och examen och för att parterna på arbetsmarknaden ska föra en dialog – samt naturligtvis att frågan ska få vind i seglen också nationellt.