Maria Stockhaus (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
95
Talerrolle
Konservativa gruppen
Dato

Vi från den konservativa gruppen tycker att detta är ett bra förslag. De nordiska länderna är ett föredöme i världen när det gäller rättigheter för hbtq-personer, och det är någonting som vi ska vara stolta över. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Om vi vänder blicken utanför Nordens gränser ser vi att på vissa håll går utvecklingen åt fel håll. I många länder är det förenat med stor fara att vara öppet homosexuell. På en del ställen är det till och med straffbart med döden. Därför är det särskilt viktigt att vi står upp för hbtq-personers rättigheter både här hemma och ute i världen. Även om vi har kommit långt i respektive länder tar förslaget upp ett antal frågor där våra lagstiftningar ser olika ut. Detta påverkar både individer och rörligheten mellan länderna. Medlemsförslaget lyfter fram flera viktiga områden där Norden skulle vinna på en harmonisering. Det gäller rättigheter för hbtq-personer, där vi har kommit olika långt. Det handlar om familjebildning, äktenskap och partnerskap och inte minst om barn och deras rättigheter när de föds med ett samkönat par som föräldrar. Då handlar det inte bara om rättigheter för de vuxna utan också om att skydda barnen.