Torgeir Knag Fylkesnes (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
317
Talerrolle
Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Jeg er helt overbevist om at et tettere nordisk samarbeid er noe som både Norden og Nordens land trenger, og jeg tror også det er noe som verden trenger. For å ta det siste først: Den store overhengende faren vi står overfor globalt, er klima- og miljøødeleggelsene. De nordiske landene har tradisjon for å være i front på dette området. Et samlet nordisk samarbeid kunne virkelig ha påvirket prosessen i Paris, kunne hatt en rolle internasjonalt. I stedet er vi spredt.

Den nordiske velferdsstaten er under press. Jeg tror at det i framtiden er vanskelig for hver og en å stå imot presset, men samlet kan vi opprettholde velferdsstaten som alle partier som er her, støtter. Det var ideen bak dette forslaget som jeg var med på å formulere. Enten en er for eller imot å skape tettere nordisk samarbeid, trenger vi fakta på bordet. Det ville vi gjennom denne prosessen at presidiet skulle behandle og si: Ja, la oss skaffe oss litt fakta.

Dette er ikke den eneste saken der presidiet rett og slett har fungert mer som en propp enn som en hjelp i Nordisk råds samarbeid. Vi skal i morgen behandle den store reformprosessen av Nordisk råd som kun har resultert i ett utvalg mindre og noen små praktiske endringer – en justering. Presidiet har ikke klart å behandle ferdig Sametingsrådets ønske, så de må vente nok et år på å få behandlet det. Det er akkurat som om slagordet virker å være: Hvis du vil at intet skal skje, gi saken til presidiet.

Vi er mange i denne sal som begynner å bli lei av presidiets sendrektighet. En måte å møte den på i denne sal er å stemme imot presidiets innstilling i denne sak.