The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Britt Bohlin lämnar Nordiska rådet

18.09.20 | News
Britt Bohlin
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets direktör, Britt Bohlin, kommer att avgå från sin tjänst den 31. januari 2021, ett knappt år tidigare än planerat. Bohlin inledde sin period vid Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn i januari 2014.

-Orsakerna är helt personliga, säger Britt Bohlin. Jag fyller 65 år i februari, och det är gängse pensionsålder i Sverige. Pandemisituationen har gjort att min man som är i riskgruppen har hållit sig i vårt hem i Sverige, medan jag på grund av jobbet delvis måste vara i Köpenhamn. Jag vill tillbringa mitt liv med familjen i högre grad än jag nu kan göra. Det är helt enkelt inte roligt som det är nu, konstaterar Britt Bohlin.

Men fram tills coronan kom har det varit både intressant och spännande.

- Det har varit en dramatisk tid för samarbetet, säger Bohlin.
Hon lyfter fram flyktingströmmarna 2015 som en händelse som satte samarbetet på prov, och påminner om Nordiska rådets session i Reykjavik i oktober det året.

-Intrycket då var att regeringarna egentligen hade talat med varann om den svåra situationen bara via medier, men helt plötsligt stod de där i samma rum. Nordiska rådet erbjöd dem en arena för att mötas konkret och prata samman. Så växte dialogen fram mer och mer, säger Britt Bohlin. Nordiska rådet spelade verkligen en viktig roll i den situationen och agerade vid helt rätt tidpunkt.

Effektivare och aktuellare samarbete

Bohlin lyfter också fram det reformarbete som har gjorts under hennes period.

-Innan jag började deltog jag i rådets session i Oslo hösten 2013. Jag satt där och följde med och tyckte att mycket verkade spännande och bra, men en del var tråkigt och utdraget. Och jag tänkte att om jag tycker så är det nog många andra som tycker lika, säger hon och skrattar.

Den insikten ledde till en reform av Nordiska rådets arbete som bland annat innebar en minskning av antalet utskott för att effektivera jobbet, och en förändring av arbetsordningen som betyder att alla nya medlemsförslag ska debatteras första gången på en session.

-Det förkortar behandlingstiden, och gör att de ärenden vi behandlar är aktuellare än förr, de fastnar inte i en utdragen process.

Jag vill tillbringa mitt liv med familjen i högre grad än jag nu kan göra

Britt Bohlin

COVID19 påverkar samarbetet

Just nu är temperaturen inom samarbetet inte så bra, konstaterar Britt Bohlin.

-Coronan har lämnat sina spår, och gränsregionerna i regionen har drabbats hårt. Den bristande samordningen mellan länderna har skapat problem.
Samtidigt vill hon ändå också lyfta fram en positiv konsekvens av coronaperioden.

-Vi har lärt oss att utnyttja de digitala lösningarna, och till och med fått mötestolkningen att fungera. Vi vill ju skapa ett så litet klimatavtryck som möjligt, och därför kommer en del av Nordiska rådets möten också efter pandemin att vara digitala, säger hon.

-Men det politiska samtalet kan inte fungera helt på distans, det kräver samtal öga mot öga. Man bygger inte upp goda relationer på distans, men det är ett hjälpmedel för att upprätthålla dem, sammanfattar Bohlin.

Processen för att hitta en efterträdare till Britt Bohlin inleds omedelbart, med målet att den nya rådsdirektören ska tillträda i början av februari 2021.