The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Høring om Nordisk Ministerråds samarbejdsprogrammer

Øresundsbroen
Photographer
Per-Pixel Petersson/imagebank.sweden.se
Nordisk Ministerråd har udarbejdet nye samarbejdsprogrammer for den kommende visionsperiode 2025-2030. Samarbejdsprogrammerne erstatter den nuværende fireårige handlingsplan, som udløber ved udgangen af 2024. Den offentlige høring vil være åben fra den 26.03. indtil 26.04.

Samarbejdsprogrammerne beskriver de enkelte ministerråds politiske prioriteringer og målsætninger for den kommende seksårige periode og skal være styrende for deres arbejde for at opnå ’Vores Vision 2030’. Samtlige 14 ministerråd har senest i februar 2024 godkendt et endelig udkast til deres samarbejdsprogram. 

Del dine synspunkter

Ved at klikke på de enkelte samarbejdsprogrammer i listen nedenfor, har du mulighed for at læse og give dine synspunkter til samarbejdsprogrammerne til kende ved at udfylde og indsende en formular på siden. 

Bred involvering af aktører

Under udarbejdelsen har der været fokus på at involvere civilsamfund, erhvervsliv samt øvrige relevante aktører i processen. Der har været en tæt dialog med Nordisk Råd og civilsamfundsnetværket Nordic Civ, som ligeledes har leveret et skriftligt indspil til samarbejdsprogrammerne. Dette er værdifulde bidrag som er taget i betragtning under udarbejdelsen af udkast til samarbejdsprogrammerne. 

Om ’Vores Vision 2030’

Nordens vision er at vi skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030. Alt samarbejde0 i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål. Nordisk Ministerråds arbejder frem mod 2030 inden for tre strategiske prioriteringer for at opnå visionen:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.