Lausuntokierros: Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelmat

Øresundsbroen
Photographer
Per-Pixel Petersson/imagebank.sweden.se
Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut uudet yhteistyöohjelmat visiokaudelle 2025–2030. Ne korvaavat nykyisen nelivuotisen toimintasuunnitelman, joka päättyy vuoden 2024 lopussa. Julkinen lausuntokierros on avoinna 26.3.–26.4.

Yhteistyöohjelmissa kuvataan kunkin ministerineuvoston tulevan kuusivuotiskauden poliittiset painopistealueet ja tavoitteet, jotka ohjaavat niiden työtä Visio 2030:n saavuttamiseksi. Kaikki 14 ministerineuvostoa ovat helmikuuhun 2024 mennessä hyväksyneet lopulliset luonnokset yhteistyöohjelmiksi.

Anna palautetta

Napsauttamalla kutakin allaolevassa luettelossa olevaa linkkiä voit lukea yhteistyöohjelman ja antaa sitä koskevia näkemyksiä täyttämällä ja lähettämällä sivulla olevan lomakkeen.

Toimijoita osallistettu laajasti

Yhteistyöohjelmia laadittaessa keskiössä on ollut kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä muiden keskeisten toimijoiden osallistaminen prosessiin. Tiivistä vuoropuhelua on käyty myös Pohjoismaiden neuvoston ja kansalaisyhteiskuntaverkosto Nordic Civin kanssa, jotka ovat myös tehneet kirjallisia ehdotuksia yhteistyöohjelmiin. Tämä on arvokasta palautetta, joka on otettu huomioon yhteistyöohjelmien luonnoksia laadittaessa.

Visio 2030

Pohjolan visiona on olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö palvelee tätä tavoitetta. Pohjoismaiden ministerineuvosto keskittyy työssään vuoteen 2030 asti seuraaviin kolmeen strategiseen painopistealueeseen vision saavuttamiseksi:

  • Vihreä Pohjolaa – Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.
  • Kilpailukykyinen Pohjola – Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.
  • Sosiaalisesti kestävä Pohjola  – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.