Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Høyere utdanninger i Danmark

Svenske børnepenge

Grunnskole i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Videregående utdanning i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Autorisasjon for å utføre bestemte yrker i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark

Opptak til høyere utdanning i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Karakterskalaen i det danske utdanningssystemet

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sykeforsikring ved studieopphold i Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.