Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Høyere utdanninger i Danmark

Svenske børnepenge

Grunnskole i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Videregående utdanning i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark

Opptak til høyere utdanning i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentboliger og studenthjem i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Dansk utdanningsstøtte (SU)

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.