Uddannelse

Her finder du blandt andet information om uddannelsessystemet, optagelse og omregning af karakterer.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Højere videregående uddannelser i Danmark

Svenske børnepenge

Grundskole i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.