Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Högre utbildning i Danmark

Svenske børnepenge

Grundskola i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark

Antagning till högre utbildning i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentbostäder i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.