Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Högre utbildning i Danmark

Svenske børnepenge

Grundskola i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Danmarks flag Dannebrog

Helgdagar i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Auktorisation för att utöva vissa yrken i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.