Studentbolig i Norge

Studentbolig i Norge
Som student i Norge kan du finne bolig enten gjennom det private leiemarkedet eller gjennom en såkalt studentsamskipnad. Her kan du lese mer om studentboliger i Norge.

Bolig gjennom studentsamskipnaden

Alle universiteter og høgskoler som mottar offentlig støtte er som regel tilknyttet en såkalt studentsamskipnad. Disse har i oppgave å dekke primærbehov knyttet til studiesituasjonen. Studentsamskipnadene disponerer som regel boliger som bare leies ut til studenter. Studentboligene ligger ofte nær studiestedet, og er billigere enn boliger på det private leiemarkedet.

De fleste studentsamskipnadene tilbyr ulike typer studentboliger. Som regel finnes det boliger single, par, familier og for personer med funksjonsnedsettelser. Mange studentsamskipnader har også reservert et visst antall boliger til internasjonale gradsstudenter eller studenter som kommer gjennom en utvekslingsavtale. 

Det kan lønne seg å være tidlig ute med å søke. Mange av studentsamskipnadene har en årlig søknadsfrist tilknyttet en hovedtildeling av studentboliger ved studiestart, så det kan være lurt å orientere seg om søknadsprosedyrene i god tid. Dette kan du gjøre via studentsamskipnadenes egne nettsider.

Bolig gjennom det private leiemarkedet

Det er også mulig å leie bolig på det private leiemarkedet. Man kan sette inn og lese annonser i lokalaviser og på internett. 

Hvordan finansiere studentboligen

De fleste studenter mottar utdanningsstøtte fra hjemlandet når de studerer, og finansierer bolig gjennom denne. Mange studenter har også en deltidsjobb ved siden av studiene. 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtten skal hjelpe personer som har lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller bli boende i en trygg og god bolig. Som student kvalifiserer du normalt sett ikke til å søke om bostøtte, men det finnes unntak. Kommunenes bostøttekontor (NAV eller kommunen) tar imot søknad og generelle spørsmål om ordningen.

Kontakt organisasjon
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.