Studentbolig i Norge

Studentbolig i Norge
Når du er student i Norge kan du finne bolig gjennom det private leiemarkedet, eller studentbolig gjennom en studentsamskipnad. Her kan du lese mer om studentboliger i Norge.

Bolig gjennom studentsamskipnaden

Norske universiteter og høgskoler som mottar offentlig støtte er tilknyttet en studentsamskipnad. En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Studentsamskipnadene disponerer boliger som bare leies ut til studenter. Studentboligene ligger ofte nær studiestedet, og er billigere enn boliger på det private leiemarkedet.

Som regel finnes det studentboliger til single, par, familier og for personer med nedsatt funksjonsevne. Mange studentsamskipnader har i tillegg reservert et visst antall boliger til internasjonale gradsstudenter eller studenter som kommer gjennom en utvekslingsavtale. 

Det kan lønne seg å være tidlig ute med å søke studentbolig. Mange av studentsamskipnadene har en årlig søknadsfrist tilknyttet en hovedtildeling av studentboliger ved studiestart. Du bør derfor orientere deg om søknadsprosedyrene i god tid før du skal studere i Norge. Dette kan du gjøre via studentsamskipnadenes egne nettsider.

Bolig gjennom det private leiemarkedet

Det er også mulig å leie bolig på det private leiemarkedet. Disse finner du i boligannonser på ulike nettsider, på oppslagstavler ved studiesteder, eller gjennom å forhøre deg med folk du kjenner. 

Hvordan finansiere studentboligen

De fleste studenter mottar utdanningsstøtte fra hjemlandet når de studerer, og finansierer bolig gjennom denne. Mange studenter har også en deltidsjobb ved siden av studiene. Det er mulig å søke fra Lånekassen som utenlandsk student om du oppfyller visse krav. Les mer om disse hos Lånekassen. 

Kontakt organisasjon
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.