Studieboliger i Norge

Studentbolig i Norge
Som studerende i Norge kan du enten finde en bolig via det private boligmarked eller via en studenterforening (studentsamskipnad). Her kan du læse mere om studieboliger i Norge.

Bolig via studenterforeninger

Alle universiteter og høgskoler som modtager offentlig støtte har som regel en studenterforening. Studenterforeningernes opgave er at dække de basale behov under studierne. Studenterforeningerne råder som regel over boliger som kun lejes ud til studerende. Studieboligerne ligger ofte tæt på uddannelsesstedet og er billigere end boliger på det private boligmarked.

De fleste studenterforeninger tilbyder forskellige former for studieboliger. Der er som regel boliger til singler, par, familier og personer med nedsat funktionsevne. Mange studenterforeninger har også reserveret et vist antal boliger til internationale studerende, som tager hele uddannelsen i Norge, eller udvekslingsstuderende. 

Det er en god idé at søge bolig i god tid. Mange studenterforeninger har en årlig ansøgningsfrist for tildeling af studieboliger ved studiestart. Derfor bør du sætte dig ind i ansøgningsproceduren i god tid. Læs mere på studenterforeningernes egne netsteder.

Private lejeboliger

Det er også muligt at leje boliger på det private boligmarked. Man kan indsætte og finde boligannoncer i lokalaviser og på internettet. 

Finansiering af studieboligen

De fleste studerende får uddannelsesstøtte fra hjemlandet når de studerer, og de finansierer på denne måde deres bolig. Mange studerende har også et deltidsjob ved siden af studierne. 

Boligstøtte er en statslig økonomisk støtteordning, som administreres af Husbanken og kommunerne. Boligstøtten skal hjælpe personer, som har en lav indkomst og høje boligudgifter, til at etablere sig eller blive boende i en tryg og god bolig. Studerende har normalt ikke ret til at søge om boligstøtte, men der findes undtagelser. Kommunernes boligstøttekontor (NAV eller kommunen) modtager ansøgninger og generelle spørgsmål om ordningen.

Kontakt organisation
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.