Studentbostad i Norge

Studentbolig i Norge
Som student i Norge kan du hitta bostad antingen på den privata hyresmarknaden eller genom en studentorganisation, en så kallad studentsamskipnad. Här kan du läsa mer om studentbostäder i Norge.

Bostad genom studentorganisationen

Alla universitet och högskolor som får offentliga bidrag är i regel anslutna till en studentorganisation (studentsamskipnad). Den har till uppgift att täcka de primära studierelaterade behoven. Studentorganisationerna har i regel bostäder som hyrs ut endast till studenter. Studentbostäderna ligger ofta nära studieplatsen och har lägre hyra än bostäder på den privata hyresmarknaden.

De flesta studentorganisationerna erbjuder olika typer av studentbostäder. I regel finns det bostäder för singlar, par, familjer och för personer med funktionsnedsättningar. Många studentorganisationer har också reserverat ett visst antal bostäder till internationella programstudenter eller studenter som kommer genom utbytesavtal. 

Det kan löna sig att vara ute i god tid med att söka bostad. Många av studentorganisationerna har ett sista ansökningsdatum varje år. Datumet är strax före studiestart då de flesta lägenheter tilldelas. Därför är det klokt att sätta sig in i ansökningsproceduren i god tid. Det kan du göra via studentorganisationens egen webbplats.

Bostad genom den privata hyresmarknaden

Du kan också hyra en bostad på den privata hyresmarknaden. I lokaltidningar och på internet kan du både sätta in och läsa bostadsannonser. 

Hur finansierar jag studentbostaden?

De flesta studenter får studiestöd från sitt hemland och finansierar sitt boende genom detta. Många studenter har också deltidsjobb vid sidan av studierna. 

Bostadsbidrag (bostøtte) är ett statligt ekonomiskt stödsystem som administreras av Husbanken och kommunerna. Bostadsbidraget är till för att hjälpa personer som har låga inkomster och höga boendekostnader att etablera sig eller kunna bo kvar i en trygg och bra bostad. Som student är du normalt inte berättigad till bostadsbidrag, men det finns undantag. Kommunernas bostadsbidragskontor (NAV eller kommunen) tar emot ansökningar och allmänna frågor om bostadsbidraget.

Kontakta organisation
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.