Svensk uføretrygd

Svensk førtidspension
Her kan du lese om svensk uføretrygd (sjukersättning), hvilke betingelser det er for å søke om uføretrygd i Sverige, og hvordan du kan ta med deg svensk uføretrygd til utlandet.
Hvis du har jobbet i to land, kan du også lese om hvordan du søker om uføretrygd fra flere land.

Sverige har ikke uføretrygd som de andre nordiske landene. I stedet har man en sykdomskompensasjon som heter “sjukersättning”.

Hvilke betingelser er det for å få svensk sjukersättning?

Sjukersättning er en godtgjørelse for deg som har fylt 19 år og sannsynligvis aldri vil være i stand til å arbeide på full tid på grunn av sykdom, skade eller handikap.

For å motta svensk sjukersättning må du være med i den svenske trygdeordningen og ha vært det da du ble syk. Å være med i et lands trygdeordning innebærer at det er det landets regler som avgjør om du har rett til trygdeytelser.

Hvordan beregnes sjukersättning i Sverige?

Hvor mye du mottar i sjukersättning, avhenger av inntekten du har hatt. Hvis du ikke har arbeidet eller har hatt lav inntekt, vil du motta en garantikompensasjon (garantiersättning). Hvor mye du kan få i garantikompensasjon, avhenger av hvor gammel du er, og hvor lenge du har bodd i Sverige. Du må kontakte Försäkringskassan hvis du vil søke om sjukersättning.

Hvordan søker jeg om sjukersättning fra Sverige?

Du må kontakte Försäkringskassan hvis du vil søke om sjukersättning.

Hvordan søker jeg om sjukersättning fra et annet nordisk land?

Hvis du bor i Sverige og skal søke om uføretrygd fra et annet nordisk land, må du kontakte Försäkringskassans motstykke i det andre landet.

Hvordan søker jeg om uføretrygd fra to forskjellige land?

Hvis du vil søke om uføretrygd fra to eller flere nordiske land, må du være oppmerksom på at myndighetene i landene kan stille ulike krav for at du kan innvilges uføretrygd.

Hvis du mottar pensjon eller andre ytelser fra et annet land, er det viktig at du orienterer Försäkringskassan. Du må også gi beskjed til Försäkringskassan om din pensjon eller ytelsen fra det andre landet / de andre landene endres. Hvis du gjør det, unngår du å måtte tilbakebetale penger.

Hvilke tillegg kan jeg være berettiget til i Sverige?

Hvis du mottar sjukersättning fra Sverige, kan du ha rett til botillegg (bostadstillägg).

Kan jeg ta med meg svensk uføretrygd til et annet nordisk land?

Ja, du kan ta med din svenske førtidspensjon (sjukersättning) til et annet nordisk land.

Hvis du flytter til utlandet permanent, må du melde fra til Försäkringskassan. Det er viktig at du oppgir adresse, bank og kontonummeret du vil ha sjukersättningen innbetalt på, til Försäkringskassan.

Kan jeg jobbe mens jeg mottar sjukersättning?

Hvis du vil vite hvor mye du kan tjene eller hva du må gjøre hvis du vil begynne å jobbe mens du mottar sjukersättning, må du kontakte Försäkringskassan for å få vite hva som gjelder for deg.

Hvordan utbetales sjukersättning ved dødsfall?

Svensk sjukersättning utbetales til dødsboet til og med måneden da personen døde. Er du i slekt med avdøde, trenger du ikke gjøre noe.

Hvor skal jeg betale skatt når jeg får svensk sjukersättning i utlandet?

Du finner generell informasjon om skatt mellom de nordiske landene på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax og hos Skatteverket i Sverige.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside for å få mer informasjon.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.