Svensk uføretrygd

Svensk førtidspension
Les om svensk uføretrygd (sjukersättning).

Sverige har ikke uføretrygd som de andre nordiske landene. I stedet har man en sykdomskompensasjon som heter sjukersättning.

Betingelser for å få svensk sjukersättning

Sjukersättning er en godtgjørelse for deg som har fylt 19 år og sannsynligvis aldri vil være i stand til å arbeide på full tid på grunn av sykdom, skade eller handikap.

For å motta svensk sjukersättning må du være med i den svenske trygdeordningen og ha vært det da du ble syk. Å være med i et lands trygdeordning innebærer at det er det landets regler som avgjør om du har rett til trygdeytelser.

Slik beregnes sjukersättning

Hvor mye du mottar i sjukersättning, avhenger av inntekten du har hatt. Hvis du ikke har arbeidet eller har hatt lav inntekt, vil du motta en garantikompensasjon (garantiersättning). Hvor mye du kan få i garantikompensasjon, avhenger av hvor gammel du er, og hvor lenge du har bodd i Sverige.

Søk om sjukersättning fra Sverige

Du må kontakte Försäkringskassan hvis du vil søke om sjukersättning.

Hvordan søker du om uføretrygd fra et annet nordisk land?

Hvis du bor i Sverige og skal søke om uføretrygd fra et annet nordisk land, må du kontakte Försäkringskassans motstykke i det andre landet.

Søk om uføretrygd fra to land

Søk om uføretrygd fra to land

Hvis du vil søke om uføretrygd fra to eller flere nordiske land, må du være oppmerksom på at de kan stille ulike krav for at du kan innvilges uføretrygd.

Hvis du mottar pensjon eller andre ytelser fra et annet land, er det viktig at du orienterer Försäkringskassan. Du må også gi beskjed til Försäkringskassan om din pensjon eller ytelsen fra det andre landet / de andre landene endres. Hvis du gjør det, unngår du å måtte tilbakebetale penger.

Tillegg du kan være berettiget til

Hvis du mottar sjukersättning fra Sverige, kan du ha rett til botillegg (bostadstillägg).

Kan du ta med svensk uføretrygd til et annet nordisk land?

  Ja, du kan ta med din svenske sjukersättning til et annet nordisk land. Hvis du flytter til utlandet permanent, må du melde fra til Försäkringskassan. Det er viktig at du oppgir adresse, bank og kontonummeret du vil ha sjukersättningen innbetalt på, til Försäkringskassan.

  Kan du arbeide mens du mottar sjukersättning?

  Hvis du vil vite hvor mye du kan tjene eller hva du må gjøre hvis du vil begynne å jobbe mens du mottar sjukersättning, må du kontakte Försäkringskassan for å få vite hva som gjelder for deg.

  Hvordan utbetales sjukersättning ved dødsfall?

  Svensk sjukersättning utbetales til dødsboet til og med måneden da personen døde. Er du i slekt med avdøde, trenger du ikke gjøre noe.

  Hvor skal du betale skatt når du får svensk sjukersättning i utlandet?

  Du finner generell informasjon om skatt mellom de nordiske landene på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

  Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

  Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside for å få mer informasjon.

  Mer informasjon

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.