Ruotsin eläkejärjestelmä

Det svenske pensionssystem
Täältä selviää, millaisia eläkkeitä Ruotsissa on ja miten ansaitset eläkettä.

Voit kuulua Ruotsin julkiseen eläkejärjestelmään vain, jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin. Siirryt Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmään, jos alat työskennellä Ruotsissa tai asut vakinaisesti Ruotsissa. Säilytät oikeutesi Ruotsissa kertyneeseen eläkkeeseen, vaikka lopettaisitkin työskentelyn, alkaisit työskennellä jossain toisessa maassa tai muuttaisit pois Ruotsista.

Ruotsin eläkejärjestelmä koostuu kolmesta osasta: Eläkeviraston hallinnoimasta yleisestä eläkkeestä (allmän pension), työnantajan maksamasta lisäeläkkeestä (tjänstepension) ja mahdollisista yksityisistä eläkesäästöistä.

Yleinen eläke

Valtion yleistä eläkettä hallinnoi Ruotsin Eläkevirasto (Pensionsmyndigheten). Yleinen eläke koostuu tuloperusteisesta eläkkeestä (inkomstpension) ja rahastoeläkkeestä (premiepension). Molemmat näistä eläkkeistä ovat ansiosidonnaisia. Yleiseen eläkkeeseen kuuluu myös lisiä, joihin voit olla oikeutettu syntymävuotesi nojalla tai siitä syystä, että tulosi ovat pienet tai sinulla ei ole lainkaan tuloja. Näitä ovat takuueläke (garantipension), asumislisä (bostadstillägg) ja ikääntyneen toimeentulotuki (äldreförsörjningsstöd).

Yleiseen eläkkeeseen lukeutuu myös perhe-eläke (efterlevandepension). Se on taloudellinen tuki, jota voi saada lähiomaisen kuollessa. Perhe-eläke koostuu lapseneläkeestä (barnpension), lesken alkueläkkeestä (omställningspension) ja leskeneläkeestä (änkepension).

Työnantajan rahoittama työmarkkinaeläke

Useimmat saavat Ruotsissa myös työnantajan rahoittamaa työmarkkinaeläkettä. Jos olet työskennellyt useamman eri työnantajan palveluksessa, saat työmarkkinaeläkettä kaikista niistä eläkeyhtiöistä, joiden kanssa työnantajillasi on ollut sopimus.

Ruotsissa on neljä suurta työmarkkinaeläkesopimusta. Se, minkä työmarkkinaeläkesopimuksen piiriin kuulut, riippuu työpaikastasi ja siitä, onko työnantajasi allekirjoittanut työehtosopimuksen. Neljä suurta työmarkkinaeläkesopimusta kattavat kuntien ja maakäräjien työntekijät, valtion työntekijät, yksityisen sektorin toimihenkilöt ja yksityisen sektorin työntekijät. Työnantajallasi saattaa olla myös jokin muu työmarkkinaeläkeratkaisu.

Toimialastasi ja syntymävuodestasi riippuu, minkä työmarkkinaeläkesopimuksen piiriin kuulut. Jos sinulla on kysyttävää työmarkkinaeläkkeestä, käänny työmarkkinaeläkejärjestelmästäsi riippuen joko työnantajasi, eläkeyhtiösi tai eläkevalintakeskuksesi (valcentral) puoleen.

Yksityinen eläkesäästäminen

Voit myös luoda itsellesi yksilöllisen eläkejärjestelmän ja säästää eläkettä yksityisesti pankin tai vakuutusyhtiön kautta. Tämä eläkesäästämisen muoto on vapaaehtoinen. Yksityinen eläkesäästäminen voi tapahtua monella eri tavoin. Voit esimerkiksi tallettaa varoja sijoitussäästötilille (investeringssparkonto, ISK) tai pääomavakuutukseen (kapitalförsäkring). Asuntolainan lyhentäminen on kolmas tapa säästää tulevaisuutta varten.

Paljonko eläkettä voit saada?

Jos sinulla on ruotsalaiset verkkopankkitunnukset, voit kirjautua osoitteeseen pensionsmyndigheten.se ja tilata eläke-ennusteen, josta näet tulevan kuukausittaisen eläkkeesi määrän. Ennusteeseen sisältyvät yleinen eläke, työmarkkinaeläke ja mahdolliset yksityiset eläkesäästöt. Laskelmasta käyvät ilmi vain Ruotsissa kertyneet eläkkeet.

Eläkevirasto ja mahdolliset eläkeyhtiöt lähettävät sinulle vuosittain raportin, josta ilmenee, paljonko eläkettä sinulle on kunakin vuonna kertynyt. Ota yhteyttä työnantajaasi, jos et tiedä, onko sinulla työmarkkinaeläkettä.

Ulkomailla asuvan henkilön yleinen ruotsalainen eläke

Kaikki Ruotsissa kertynyt ansiosidonnainen eläke voidaan maksaa sinulle ulkomaille. Eläkkeen maksu ulkomaille voi alkaa aikaisintaan sinä vuonna, jolloin täytät 62 vuotta, eli käytäntö on sama kuin jos asuisit Ruotsissa. Jos olet syntynyt vuonna 1958 tai sitä ennen, voit alkaa saada eläkettä aikaisintaan 61-vuotiaasta alkaen.

Huomaathan, että mitä myöhemmin alat nostaa eläkettä, sitä enemmän eläkettä saat. Tämä johtuu siitä, että eläkkeen maksu jakautuu lyhyemmälle ajalle.

Näin haet ruotsalaista eläkettä ulkomailta käsin

Jos asut Pohjoismaissa ja kuulut tai olet kuulunut nykyisen asuinmaasi sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella, sinun tulee hakea ruotsalaista eläkettä kyseisen maan eläkeviranomaisen välityksellä.

Asuinmaasi eläkeviranomainen lähettää hakemuksesi Ruotsin Eläkevirastoon, joka selvittää, mihin olet oikeutettu, ja huolehtii ruotsalaisen yleisen eläkkeen maksamisesta. Eläkkeen maksu alkaa yleensä noin neljän kuukauden kuluttua eläkehakemuksen saapumisesta Eläkevirastoon. Hakemusten käsittelyaika voi toisinaan olla kuitenkin yli kuusi kuukautta.

Jos asut EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, olet oikeutettu sekä ansiosidonnaiseen eläkkeeseen että takuueläkkeeseen. Takuueläkettä maksetaan joulukuun 2020 loppuun asti voimassa olevan tilapäislain nojalla. Parhaillaan selvitetään, mitä käytäntöä noudatetaan vuodenvaihteen jälkeen. Takuueläke lasketaan Ruotsissa asumasi ajan pohjalta. Muista ilmoittaa mahdollisesta osoitteenmuutoksesta Eläkevirastoon.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä työnantajaasi tai eläkeyhtiöösi, jos sinulla on kysyttävää työmarkkinaeläkkeestä tai yksityisistä eläkesäästöistä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.