Svensk førtidspension

Svensk førtidspension
Læs om svensk førtidspension (sjukersättning).

Sverige har ikke førtidspension som de andre nordiske lande. I stedet har man en sygdomskompensation der hedder sjukersättning.

Betingelser for at få svensk sjukersättning

Sjukersättning er en godtgørelse for dig, der er fyldt 19 år og sandsynligvis aldrig vil være i stand til at arbejde på fuld tid på grund af sygdom, skade eller handicap.

For at modtage svensk sjukersättning, skal du være social sikret i Sverige og have være social sikret der da du blev syg. At være social sikret i et land, betyder at det er dét lands regler der afgør om du har ret til sociale sikringsydelser.

Sådan beregnes sjukersättning

Hvor meget du modtager i sygdomskompensation (sjukersättning), afhænger af den indkomst du har haft. Hvis du ikke har arbejdet eller har haft lav indkomst, vil du modtage en garantikompensation (garantiersättning). Hvor meget du kan få i garantikompensation afhænger af din alder og hvor længe du har boet i Sverige.

Søg om sjukersättning fra Sverige

Du skal kontakte Försäkringskassan hvis du skal ansøge om sjukersättning.

Hvordan søger du om førtidspension fra et andet nordisk land?

Hvis du bor i Sverige og skal søge om førtidspension fra et andet nordisk land, skal du kontakte Försäkringskassans modstykke i det andet land.

Søg om førtidspension fra to forskellige lande

Hvis du skal ansøge om førtidspension fra to eller flere forskellige nordiske lande, skal du være opmærksom på at de kan stille forskellige krav til om du kan bevilges førtidspension.

Hvis du modtager pension eller kompensation fra et andet land, er det vigtigt at du orienterer Försäkringskassan. Du skal også fortælle Försäkringskassan hvis din pension eller kompensation fra det andet/de andre lande ændres. Hvis du gør det, undgår du at skulle tilbagebetale penge.

Tillæg du kan være berettiget til

Hvis du modtager sjukersättning fra Sverige, kan du have ret til boligydelse (bostadstillägg).

Kan du tage svensk førtidspension med til et andet nordisk land?

  Ja, du kan medbringe din svenske sjukersättning til et andet nordisk land. Hvis du flytter til udlandet permanent, skal du indberette det til Försäkringskassan. Det er vigtigt at du giver Försäkringskassan din adresse, bank og kontonummer som du vil have din sjukersaättning indbetalt på.

  Må du arbejde mens du modtager sjukersättning?

  Hvis du vil vide hvor meget du må tjene eller hvad du skal gøre hvis du vil begynde at arbejde mens du modtager sjukersättning, skal du kontakte Försäkringskassan for at vide hvad der gælder for dig.

  Hvordan udbetales sjukersättning ved dødsfald?

  Den svenske sjukersättning udbetales til dødsboet til og med den måned hvor personen døde. Er du slægtning til den afdøde, behøver du ikke at gøre noget.

  Hvor skal du betale skat når du får svensk sjukersättning i udlandet?

  Du finder generel information om skat mellem de nordiske lande på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax.

  Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

  Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside for mere information.

  Mere information

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.