Svensk førtidspension

Svensk førtidspension
Her kan du læse om svensk førtidspension (sjukersättning), hvilke betingelser der er for at ansøge om førtidspension i Sverige og hvordan du kan tage svensk førtidspension med til udlandet. Hvis du har arbejdet i to lande, kan du også læse om hvordan du søger om førtidspension fra flere lande.

Sverige har ikke førtidspension som de andre nordiske lande. I stedet har man en sygdomskompensation der hedder "sjukersättning".

Hvilke betingelser er der for at få svensk sjukersättning?

Sjukersättning er en godtgørelse for dig, der er fyldt 19 år og sandsynligvis aldrig vil være i stand til at arbejde på fuld tid på grund af sygdom, skade eller handicap.

For at modtage svensk sjukersättning, skal du være social sikret i Sverige og have være social sikret der da du blev syg. At være social sikret i et land, betyder at det er dét lands regler der afgør om du har ret til sociale sikringsydelser.

Hvordan beregnes sjukersättning i Sverige?

Hvor meget du modtager i sygdomskompensation (sjukersättning), afhænger af den indkomst du har haft. Hvis du ikke har arbejdet eller har haft lav indkomst, vil du modtage en garantikompensation (garantiersättning). Hvor meget du kan få i garantikompensation afhænger af din alder og hvor længe du har boet i Sverige.

Hvordan søger jeg om sjukersättning fra Sverige?

Du skal kontakte Försäkringskassan hvis du skal ansøge om sjukersättning.

Hvordan ansøger jeg om førtidspension fra et andet nordisk land?

Hvis du bor i Sverige og skal søge om førtidspension fra et andet nordisk land, skal du kontakte Försäkringskassans modstykke i det andet land.

Hvordan søger jeg om førtidspension fra to forskellige lande?

Hvis du skal ansøge om førtidspension fra to eller flere forskellige nordiske lande, skal du være opmærksom på at myndighederne i landene kan stille forskellige krav til om du kan bevilges førtidspension.

Hvis du modtager pension eller kompensation fra et andet land, er det vigtigt at du orienterer Försäkringskassan. Du skal også fortælle Försäkringskassan hvis din pension eller kompensation fra det andet/de andre lande ændres. Hvis du gør det, undgår du at skulle tilbagebetale penge.

Hvilke tillæg kan jeg være berettiget til i Sverige?

Hvis du modtager sjukersättning fra Sverige, kan du have ret til boligydelse (bostadstillägg).

Kan jeg tage svensk førtidspension med til et andet nordisk land?

Ja, du kan medbringe din svenske førtidspension (sjukersättning) til et andet nordisk land.

Hvis du flytter til udlandet permanent, skal du indberette det til Försäkringskassan. Det er vigtigt at du giver Försäkringskassan din adresse, bank og kontonummer som du vil have din sjukersättning indbetalt på.

Må jeg arbejde mens jeg modtager sjukersättning?

Hvis du vil vide hvor meget du må tjene eller hvad du skal gøre hvis du vil begynde at arbejde mens du modtager sjukersättning, skal du kontakte Försäkringskassan for at vide hvad der gælder for dig.

Hvordan udbetales sjukersättning ved dødsfald?

Den svenske sjukersättning udbetales til dødsboet til og med den måned hvor personen døde. Er du slægtning til den afdøde, behøver du ikke at gøre noget.

Hvor skal jeg betale skat når jeg får svensk sjukersättning i udlandet?

Du finder generel information om skat mellem de nordiske lande på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax, og hos Skatteverket i Sverige.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside for mere information.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.