Svensk sjukersättning

Svensk førtidspension
Här kan du läsa om svensk sjukersättning.

Sverige har inte förtidspension som de andra nordiska länderna. Istället har man något som kallas sjukersättning.

Villkor för att få svensk sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för dig som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

För att få svensk sjukersättning måste du även vara försäkrad i Sverige och ha varit försäkrad där när du blev sjuk. Att vara försäkrad i ett land innebär att det är det landets regler som avgör om du har rätt till socialförsäkringsförmåner.

Så här beräknas sjukersättning

Hur mycket du får i sjukersättning beror på vilka inkomster du har haft. Om du inte har arbetat eller har haft låga inkomster får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Ansök om sjukersättning från Sverige

För att ansöka om sjukersättning ska du kontakta Försäkringskassan.

Hur ansöker du om förtidspension från ett annat nordiskt land?

Om du bor i Sverige och ska ansöka om förtidspension från ett annat nordiskt land ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det andra landet.

Ansök om förtidspension från två olika länder

Ansök om förtidspension från två olika länder

Om du ska ansöka om förtidspension från två eller flera nordiska länder bör du vara medveten om att de kan ställa olika krav på ifall du kan beviljas förtidspension.

Om du får pension eller ersättning från ett annat land är det viktigt att du berättar det för Försäkringskassan. Du ska också berätta om pensionen eller ersättningen från andra länder ändras. Om du gör det slipper du bli återbetalningsskyldig.

Tillägg du kan ha rätt till

Om du får sjukersättning från Sverige kan du ha rätt till bostadstillägg.

Kan du ta med din svenska sjukersättning till ett annat nordiskt land?

  Ja, du kan ta med din svenska sjukersättning till ett annat nordiskt land. Om du flyttar utomlands permanent ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om vilken adress, bank och kontonummer du vill att sjukersättningen ska skickas till.

  Får du arbeta samtidigt som du får sjukersättning?

  Om du vill veta hur mycket du får tjäna eller vad du ska göra om du vill börja arbeta samtidigt som du får sjukersättning ska du kontakta Försäkringskassan för att veta vad som gäller för dig.

  Hur betalas sjukersättning ut vid dödsfall?

  Sjukersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du som är anhörig behöver inte göra något.

  Var betalar du skatt när du får svensk sjukersättning utomlands?

  Du hittar allmän information om beskattning mellan de nordiska länderna på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

  Vem ska du kontakta om du har frågor?

  Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats för mer information.

  Mer information

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.