Svensk sjukersättning

Svensk førtidspension
Här kan du läsa om svensk sjukersättning, vilka villkor som finns för att få sjukersättning i Sverige och hur du kan ta med dig svensk sjukersättning utomlands. Du som har arbetat i två länder kan också läsa om hur du ansöker om förtidspension från flera länder.

Sverige har inte förtidspension som de andra nordiska länderna. Istället har man något som kallas sjukersättning.

Vilka villkor finns det för att få svensk sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning för dig som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

För att få svensk sjukersättning måste du även vara försäkrad i Sverige och ha varit försäkrad där när du blev sjuk. Att vara försäkrad i ett land innebär att det är det landets regler som avgör om du har rätt till socialförsäkringsförmåner.

Hur beräknas sjukersättning i Sverige?

Hur mycket du får i sjukersättning beror på vilka inkomster du har haft. Om du inte har arbetat eller har haft låga inkomster får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Hur ansöker du om sjukersättning i Sverige?

För att ansöka om sjukersättning ska du kontakta Försäkringskassan.

Hur ansöker du om förtidspension från ett annat nordiskt land?

Om du bor i Sverige och ska ansöka om förtidspension från ett annat nordiskt land ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det andra landet.

Hur ansöker du om förtidspension från två olika länder?

Om du ska ansöka om förtidspension från två eller flera nordiska länder bör du vara medveten om att myndigheterna i det landet kan ställa olika krav på beviljande av förtidspension.

Om du får pension eller ersättning från ett annat land är det viktigt att du berättar det för Försäkringskassan. Du ska också berätta om pensionen eller ersättningen från andra länder ändras. Om du gör det slipper du bli återbetalningsskyldig.

Vilka tillägg kan du ha rätt till i Sverige?

Om du får sjukersättning från Sverige kan du ha rätt till bostadstillägg.

Kan du ta med din svenska sjukersättning till ett annat nordiskt land?

Ja, du kan ta med din svenska sjukersättning till ett annat nordiskt land.

Om du flyttar utomlands permanent ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om din adress, bank och det kontonummer du vill att sjukersättningen ska sättas in på.

Får du arbeta samtidigt som du får sjukersättning?

Om du vill veta hur mycket du får tjäna eller vad du ska göra om du vill börja arbeta samtidigt som du får sjukersättning ska du kontakta Försäkringskassan för att veta vad som gäller för dig.

Hur betalas sjukersättning ut vid dödsfall?

Sjukersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du som är anhörig behöver inte göra något.

Var betalar du skatt när du får svensk sjukersättning utomlands?

Du hittar allmän information om beskattning mellan de nordiska länderna på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax och hos Skatteverket i Sverige.

  Vem ska du kontakta om du har frågor?

  Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats för mer information.

  Mer information

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.