Ruotsin yleinen eläke

Svensk alderspension
Tämä sivu käsittelee Ruotsin vanhuuseläkettä. Täältä selviää, miten haet ruotsalaista eläkettä ja miten toimit, jos sinulle on kertynyt eläkettä monesta Pohjoismaasta.

Ruotsissa on erityyppisiä eläkkeitä. Tämä artikkeli käsittelee yleistä eläkettä (allmän pension). Useimmat Ruotsissa työskentelevät tai työskennelleet saavat myös työnantajan rahoittamaa työmarkkinaeläkettä, ja joillakin voi olla myös yksityisiä eläkesäästöjä.

Yleinen eläke on valtiollinen eläke, jota hallinnoi Ruotsin eläkevirasto (Pensionsmyndigheten). Yleinen eläke koostuu useista eri osista. Niitä ovat esimerkiksi tuloperusteinen eläke (inkomstpension), rahastoeläke (premiepension), takuueläke (garantipension), asumislisä (bostadstillägg), eläkkeensaajan toimeentulotuki (äldreförsörjningsstöd) ja perhe-eläke (efterlevandepension).

Ruotsin muista eläkkeistä kerrotaan sivulla Ruotsin eläkejärjestelmä.

Oletko oikeutettu ruotsalaiseen yleiseen eläkkeeseen?

Kaikki Ruotsissa työskennelleet tai asuneet ovat oikeutettuja yleiseen eläkkeeseen. Eläke määräytyy kaiken verotettavan tulon pohjalta. Sitä laskettaessa otetaan huomioon myös esimerkiksi työttömyyspäiväraha (arbetslöshetsersättning), työkyvyttömyyseläke (sjukersättning), aktivointikorvaus (aktivitetsersättning) ja vanhempainraha (föräldrapenning).

Eläkkeen perusteena olevista tuloistasi (pensionsgrundande inkomst, PGI) eli palkkatulostasi ja muista veronalaisista etuuksistasi siirretään vuosittain yleiseen eläkkeeseen 18,5 prosenttia. Eläkkeeseen siirretään vuosittain kuitenkin korkeintaan 7,5 kertaa tuloperusmäärää (inkomstbasbelopp, IBB) vastaava summa. Tuloperusmäärän laskee Ruotsin eläkeviranomainen, mutta Ruotsin hallitus päättää summan vuosittain. Tuloperusmäärä on lähtökohtana muun muassa laskettaessa eläkkeen perusteena olevien tulojen ylärajaa. Valtaosa 18,5 prosentin suuruisesta eläkemaksusta ohjataan tuloperusteiseen eläkkeeseen. Pienempi loppuosa ohjataan rahastoeläkkeeseen.

Jos olet asunut Ruotsissa ja olet pienituloinen tai sinulla ei ole lainkaan tuloja, voit lisäksi olla oikeutettu takuueläkkeeseen.

Yrittäjän eläke

Yrittäjän on itse säästettävä eläkettä itselleen. Jotta voisit saada samansuuruista eläkettä kuin palkansaajana, sinun on nostettava yrityksestäsi palkkaa tai osinkoa ja maksettava verot ja maksut. Joudut myös kompensoimaan puuttuvaa työmarkkinaeläkettä omilla eläkesäästöilläsi.

Paljonko eläkettä voit saada?

Jos sinulla on ruotsalaiset verkkopankkitunnukset, voit kirjautua osoitteeseen pensionsmyndigheten.se ja tilata eläke-ennusteen, josta näet tulevan kuukausittaisen eläkkeesi määrän. Ennusteesta näkyvät yleinen eläke, työmarkkinaeläke ja yksityiset eläkesäästöt. Laskelmasta käyvät ilmi vain Ruotsissa kertyneet eläkkeet.

Eläkevirasto ja mahdolliset työmarkkinaeläkeyhtiöt lähettävät sinulle vuosittain raportin, josta ilmenee, paljonko eläkettä sinulle on kunakin vuonna kertynyt. Ota yhteyttä työnantajaasi, jos et tiedä, onko sinulla työmarkkinaeläkettä.

Ruotsalaisen eläkkeen määräytyminen, jos olet asunut tai työskennellyt useissa eri maissa

Ruotsalainen yleinen eläke pohjautuu yksinomaan Ruotsissa hankittuun tuloon. Takuueläkkeen määrään voi vaikuttaa se, miten pitkään olet asunut tai työskennellyt toisessa EU- tai Eta-maassa. Sen määrään voi myös vaikuttaa eläke, jota mahdollisesti saat kyseisestä maasta tai jostain EU-/Eta-maiden ulkopuolisesta maasta.

Yleisen eläkkeen maksaminen

Ruotsissa ei ole kiinteää eläkeikää. Voit itse päättää, milloin jäät eläkkeelle ja minkä ikäisenä alat nostaa eläkettä tai sen osia. Vuodesta 2023 alkaen voit alkaa nostaa eläkettä aikaisintaan 63 vuotta täytettyäsi. Uudistus vaikuttaa kaikkiin vuonna 1961 ja 1962 syntyneisiin.

Eläkkeenmaksun alkamisajankohta vaikuttaa suuresti siihen, miten paljon eläkettä voit saada. Vuodesta 2023 alkaen sinulla on oikeus työskennellä 69-vuotiaaksi asti. Jos haluat lykätä eläkkeelle siirtymistä tätä vanhemmaksi, tarvitset työnantajan suostumuksen.

Miten haet eläkettä Ruotsista ja muista Pohjoismaista, jos asut Ruotsissa?

Jos asut Ruotsissa, mutta olet työskennellyt muissa maissa, sinun tulee hakea muiden maiden eläkettä Ruotsin eläkeviraston kautta joko lomakkeella tai osoitteessa pensionsmyndigheten.se. Jos olet työskennellyt useassa eri maassa, eläkettä on haettava kuusi kuukautta ennen eläkkeenmaksun toivottua alkamisajankohtaa. Jos olet työskennellyt ainoastaan Ruotsissa, riittää, että haet eläkettä kolme kuukautta ennen eläkkeenmaksun toivottua alkamisajankohtaa.

Yleistä eläkettä maksetaan koko loppuikäsi ajan.

Miten haet yleistä eläkettä Ruotsista, jos asut toisessa Pohjoismaassa?

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja kuulut tai olet kuulunut nykyisen asuinmaasi sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella, sinun tulee hakea ruotsalaista eläkettä asuinmaasi eläkeviranomaisen välityksellä.

Asuinmaasi eläkeviranomainen lähettää hakemuksesi Ruotsin eläkevirastoon, joka käsittelee hakemuksesi ja huolehtii ruotsalaisen yleisen eläkkeen maksamisesta. Eläkkeen maksu alkaa yleensä noin neljän kuukauden kuluttua eläkehakemuksen saapumisesta eläkevirastoon. Hakemusten käsittelyaika voi toisinaan olla kuitenkin jopa yli kuusi kuukautta.

Ruotsissa kertynyt eläke voidaan maksaa sinulle ulkomaille. Tämä koskee sekä yleistä eläkettä (allmän pension), että mahdollista lisäeläkettä (tjänstepension).

Jos asut Ruotsissa ja sinulla on ollut vain vähän tai ei lainkaan palkkatuloja, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen takuueläkkeeseen. Jos muutat ulkomaille, oikeus takuueläkkeeseen päättyy ja takuueläkkeen maksu lakkaa.

Muista ilmoittaa mahdollisesta osoitteenmuutoksesta Ruotsin eläkevirastoon.

Voitko siirtää Ruotsista maksettavan yleisen eläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Ruotsissa kertynyt eläke voidaan maksaa sinulle ulkomaille. Tämä koskee sekä yleistä eläkettä (allmän pension) että mahdollista lisäeläkettä (tjänstepension).

Jos asut Ruotsissa ja sinulla on ollut vain vähän tai ei lainkaan palkkatuloja, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen takuueläkkeeseen. Jos muutat ulkomaille, oikeus takuueläkkeeseen päättyy ja takuueläkkeen maksu lakkaa.

Miten yleistä eläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Lähiomaisen kuollessa voit saada perhe-eläkkeeksi kutsuttavaa taloudellista tukea. Perhe-eläke (efterlevandepension) on osa Ruotsin yleistä eläkettä (allmän pension), ja se koostuu lapseneläkkeestä (barnpension), lesken alkueläkkeestä (omställningspension) ja leskeneläkkeestä (änkepension). Oikeutesi perhe-eläkkeeseen riippuu siitä, oletko alle 18-vuotias, aviopuoliso/kumppani vai leski.

Ruotsin perhe-eläke perustuu Ruotsin olosuhteisiin, ja se on tarkoitettu omaisten toimeentulon turvaamiseen perheenhuoltajan kuoltua. Jotta omaiset olisivat oikeutettuja ruotsalaiseen perhe-eläkkeeseen, vainajan on täytynyt asua tai työskennellä Ruotsissa jossain elämänsä vaiheessa.

Perhe-eläke perustuu yksinomaan vainajan ruotsalaiseen eläkekertymään. Kyse ei siis ole mistään tietystä kruunumääräisestä korvauksesta, joka maksetaan samansuuruisena kaikille. Jos vainajan ruotsalainen eläkekertymä on alhainen, myös perhe-eläke on alhainen. Perhe-eläkkeen määrään ei vaikuta se, onko vainajan omaisella pieni eläke tai saako hän ylipäätään eläkettä omassa asuinmaassaan.

Mihin maksat veroa, jos saat ruotsalaista yleistä eläkettä ja asut ulkomailla?

Jos asut ulkomailla ja saat eläkettä Ruotsista, joudut yleensä maksamaan ulkomailla asuvien tuloveroa (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK). SINK-vero on joko 0 prosenttia tai 25 prosenttia tuloistasi. Vero pidätetään eläkkeestäsi kuukausittain, kun siitä on ensin vähennetty verovapaa osa. Maksat veroa ainoastaan verovapaan perusosan ylittävästä eläketulosta.

Millaiset säännöt koskevat ikäihmisiä työmarkkinoilla?

Voit alkaa nostaa ruotsalaista eläkettä siinä kuussa, jolloin täytät 63 vuotta. Voit nostaa joko 25-prosenttista, 50-prosenttista, 75-prosenttista tai 100-prosenttista yleistä eläkettä. Voit käydä töissä eläkkeellä ollessasi, ja jos muutat mielesi ja haluat palata kokopäivätöihin, voit keskeyttää eläkkeen maksun. Työmarkkinaeläkkeitä voivat koskea toisenlaiset säännöt.

Vuodesta 2023 alkaen sinulla on oikeus työskennellä 69-vuotiaaksi asti. Jos haluat lykätä eläkkeelle siirtymistä tätä vanhemmaksi, tarvitset työnantajan suostumuksen.

Jos siirryt eläkkeelle myöhemmin, verotuksesi kevenee. Jos lykkäät eläkkeelle siirtymistä ja jatkat työskentelyä, maksat palkastasi aiempaa pienempää veroa. Verotus kevenee siitä vuodesta alkaen, jolloin täytät 67 vuotta.

Mistä saat lisätietoja?

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.