Biotalous kestävän tulevaisuuden avaintekijä

19.09.18 | Uutinen
Tang, seaweed
Valokuvaaja
Scanpix
Miten voimme säilyttää korkean elintason, mutta rajoittaa silti kielteisiä ympäristövaikutuksia? Tämä kysymys on lukemattomien poliittisten väittelyjen, julkisten keskustelujen ja kansainvälisten sopimusten keskiössä. Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaiseman ”Sustainable Growth the Nordic Way” -lehden syyskuun numerossa tarkastellaan biotalouden roolia kestävän tulevaisuuden takaamisessa.

Maailman väestö ylittänee yhdeksän miljardin rajan vuonna 2050, mikä edellyttää YK:n mukaan 50 %:n lisäystä elintarvikkeiden ja energian tuotantoon. Miten tämä lisäys voidaan toteuttaa kestävästi?

”Sustainable Growth the Nordic Way” -lehden syyskuun numerossa tarkastellaan sitä, miten biotalous voi auttaa tekemään tulevaisuudesta kestävän. Biotalous koostuu uusiutuvien biologisten luonnonvarojen hoidosta ja niiden muuttamisesta ruoaksi, rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi. Biotaloudessa yhdistyvät lukuisat ratkaisut, jotka auttavat tekemään tulevaisuudesta kestävän. Niistä voidaan mainita teollisuuden sivutuotteiden nykyistä parempi hyödyntäminen, olemassa oleviin resursseihin perustuvien tuoteinnovaatioiden kehittäminen sekä uusien resurssien, kuten merilevän, kasvatus.

Edelläkävijä

Pohjoismaiden ministerineuvosto on edistänyt biotalouteen siirtymistä aktiivisesti jo monen vuoden ajan. Työn kaksi virstanpylvästä ovat Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change -julkaisu vuodelta 2017 sekä Pohjoismainen biotalousohjelma: 15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi vuodelta 2018. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on myös ollut johtoasema EU:n Itämeri-strategian biotaloustyössä, mikä osoittaa ministerineuvoston tiedostavan yhteisen vastuumme alueen kehittämisestä.

Kiteytimme pohjoismaisen biotalouden kaksi vuotta sitten sanoihin korvaa, kehitä, kierrätä ja tee yhteistyötä. Ehkä nyt on aika lisätä luetteloon sana tiedota.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten

Biologisten tuotteiden markkinat ovat jo nyt suuret, ja ne myös kasvavat. Samalla kasvaa teknisen osaamisen kysyntä, ja joka viikko saadaan kuulla uutisia biotalousalan innovaatioista, poliittisista työkaluista ja tutkimuksista. Lehdessä jaamme muutamia näistä tarinoista aiheesta kiinnostuneille lukijoille.

Ota yhteyttä